Kruimelpad

Transacties op de financiële markten

DG ECFIN is in nauwe samenwerking met internationale financiële instellingen belast met het beheer van een aantal financiële programma's en instrumenten van de EU. Bovendien is het DG verantwoordelijk voor bepaalde transacties op de financiële markten in verband met de uitvoering van deze programma's en de toepassing van deze instrumenten.

Het gaat daarbij om transacties al dan niet buiten de begroting om voor een totaalbedrag van ongeveer 6 miljard euro.

DG ECFIN is ook verantwoordelijk voor het professioneel beheer van off-budget financiële activa, waaronder die van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) in liquidatie, evenals dat van de financiële reserves van andere instrumenten die de Commissie beheert.

DG ECFIN houdt zich ook bezig met het opnemen en verstrekken van nieuwe leningen en het beheren van bestaande leningen, waaronder macrofinanciële bijstandsleningen en Euratom-leningen.

Voor deze off-budget-activiteiten is een grote mate van deskundigheid op het gebied van risicobeheer en financiële verslaglegging vereist. De financiële verslaglegging gebeurt overeenkomstig de EU-regels, die gebaseerd zijn op de IPSAS-normen (International Public Sector Accounting Standards) en de IFRS-normen (International Financial Reporting Standards).

Ten slotte is DG ECFIN ook verantwoordelijk voor het beheer van het Garantiefonds voor externe maatregelen, dat is opgezet ter dekking van de risico's van leningen en leninggaranties aan niet-lidstaten voor de EU-begroting.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter