Naršymo kelias

Finansų rinkų operacijos

ECFIN GD yra atsakingas už įvairių ES finansinių programų ir priemonių įgyvendinimą glaudžiai bendradarbiaujant su pagrindinėmis tarptautinėmis finansų institucijomis. Be to, jis atsakingas už finansų rinkų operacijas, susijusias su šių programų ir priemonių įgyvendinimu.

Finansų rinkų operacijos, kurias atliekas ECFIN GD, apima svarbiausius nebiudžetinius ir biudžetinius išteklius, kurių bendra vertė yra apie 6 mlrd. EUR.

ECFIN GD yra atsakingas už profesionalų nebiudžetinių finansinių lėšų tvarkymą, įskaitant likviduojamą EAPB (Europos anglių ir plieno bendriją) ir finansinius kitų priemonių išteklius, kurių tvarkymas patikėtas Komisijai.

Be to, generalinis direktoratas vykdo skolinimosi ir skolinimo operacijas. Tai apima sutarčių dėl naujų paskolų ir skolinimosi sudarymą bei turimų paskolų ir pasiskolintų lėšų tvarkymą, įskaitant makrofinansinės pagalbos (MFP) paskolas ir Euratomo paskolas.

Šiai nebiudžetinei veiklai vykdyti būtina profesionalaus rizikos valdymo ir apskaitos tvarkymo patirtis. Finansinių priemonių apskaita atliekama laikantis ES apskaitos taisyklių, pagrįstų Tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais (IPSAS) ir Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (IFRS).

Galiausiai ECFIN GD taip pat yra atsakingas už Išorės veiksmų garantijų fondo, kuris yra sukurtas apsidrausti nuo rizikos ES biudžetui, susijusios su paskolomis ir paskolų garantijomis, teikiamomis ES nepriklausančioms valstybėms, valdymą.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą