Navigointipolku

Rahoitusmarkkinatoiminnot

Talouden ja rahoituksen pääosasto vastaa useiden EU:n rahoitusohjelmien ja välineiden täytäntöönpanosta läheisessä yhteistyössä suurten kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. Lisäksi se vastaa näiden ohjelmien ja välineiden täytäntöönpanoon liittyvistä rahoitusmarkkinatoiminnoista.

Talouden ja rahoituksen pääosaston toteuttamiin rahoitusmarkkinatoimintoihin käytetään huomattavaa talousarvion ulkopuolista rahoitusta ja talousarviomäärärahoja, yhteensä noin 6 miljardia euroa.

Talouden ja rahoituksen pääosasto vastaa talousarvion ulkopuolisten rahoitusvarojen, myös purettavan EHTYn (Euroopan hiili- ja teräsyhteisön) asiantuntemusta vaativasta varainhallinnasta, sekä muiden välineiden varoista, joiden hallinnointi on annettu komission tehtäväksi.

Pääosasto toteuttaa lisäksi lainanotto- ja lainanantotoimintoja. Niitä ovat uusia lainoja ja lainanottoa koskevien sopimusten teko sekä olemassa olevien lainojen ja lainanoton hallinnointi, mukaan luettuna makrotaloudelliseen rahoitusapuun (MFA) liittyvät lainat ja Euratom-lainat.

Nämä talousarvion ulkopuoliset toimet edellyttävät riskienhallinnan ja kirjanpidon asiantuntemusta. Rahoitusvälineitä koskeva kirjanpito toteutetaan kansainvälisiin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin (IPSAS) ja kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS) perustuvien EU:n kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

Lisäksi talouden ja rahoituksen pääosasto vastaa ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahaston hallinnoinnista. Takuurahasto on perustettu kattamaan EU:n yleiseen talousarvioon kohdistuvat riskit, jotka liittyvät unionin ulkopuolisille valtioille myönnettyihin lainoihin ja takauksiin.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä