Sti

Finansielle markedstransaktioner

GD ECFIN har ansvaret for at gennemføre flere af EU's finansielle programmer og instrumenter i nært samarbejde med internationale finansielle institutioner. Det er også ansvarligt for de finansielle markedstransaktioner i forbindelse med gennemførelsen af disse programmer og instrumenter.

GD ECFIN's finansielle markedstransaktioner lægger beslag på store budgetmæssige og andre ressourcer til et samlet beløb af ca. 6 mia. EUR.

GD ECFIN står for den erhvervsmæssige formueforvaltning af finansielle aktiver uden for budgettet, bl.a. EKSF (Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab) under afvikling, og de finansielle reserver for andre instrumenter, der forvaltes af Kommissionen.

Det gennemfører også långivnings- og lånoptagelsestransaktioner. Det vil sige optagelse af nye lån og indlån samt forvaltning af eksisterende lån og indlån, bl.a. lån til makrofinansiel bistand (MFA) og Euratom-lån.

Disse aktiviteter uden for budgettet kræver faglig ekspertise inden for risikostyring og regnskabsføring. Regnskaberne for de finansielle instrumenter udarbejdes efter EU's regnskabsregler, som bygger på IPSAS-standarderne (International Public Sector Accounting Standards) og IFRS-standarderne (International Financial Reporting Standards).

Endelig administrerer GD ECFIN også Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland, som er oprettet for at dække risiciene for EU's almindelige budget i forbindelse med lån, og sikkerhedsstillelse for lån til ikke-EU-lande.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst