Sökväg

Investeringsfinansiering

EU-kommissionen uppmuntrar finansiering av investeringar i europeiska företag och branscher med hjälp av en lång rad finansieringsprogram och finansiella instrument. Generaldirektoratet för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) ansvarar för genomförandet respektive tillämpningen av några av dessa program och instrument.

I enlighet med Lissabonstrategin syftar många av de finansieringsprogram som vi förvaltar till att ge EU:s små och medelstora företag bättre finansieringsmöjligheter.

Vi har dessutom hand om flera andra finansieringsprogram som exempelvis ska förbättra infrastrukturen i de nya medlemsländerna och i EU:s grannländer eller som ska förbättra energieffektiviteten.

Andra åtgärder är särskilt inriktade på att uppmuntra investeringar i nystartade företag och branscher med hög tillväxt.

Vi beviljar också Euratomlån till samfinansiering av investeringar i medlemsländerna i kärnbränslecykeln – d.v.s. byggande, drift och avveckling av kärnkraftverk – samt investeringar i vissa tredjeländer för att förbättra säkerheten och effektiviteten i samband med byggande, drift och avveckling av kärnkraftverk.

Vi bidrar också till arbetet med att ta fram nya finansiella instrument till stöd för EU:s politikområden.

Observera: GD Ekonomi och finans ger inget ekonomiskt stöd direkt till enskilda företag eller företagare. Ovannämnda program genomförs normalt med hjälp av nätverk bestående av finansiella mellanhänder eller särskilda fonder. Du bör kontakta dessa direkt om du vill ansöka om lån.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek