Navigacijska pot

Financiranje naložb

Komisija spodbuja financiranje naložb v evropska podjetja in industrijske panoge z različnimi finančnimi programi in instrumenti. Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je odgovoren za izvajanje številnih programov in instrumentov.

V skladu z lizbonsko strategijo so številni programi financiranja, ki jih upravlja Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve, namenjeni boljšim možnostim financiranja za mala in srednje velika podjetja v Evropi.

Poleg tega upravlja Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve številne druge programe financiranja, na primer programe za izboljšanje infrastrukture v novih državah članicah in sosednjih državah EU ali za večjo energetsko učinkovitost.

Z drugimi ukrepi zlasti spodbuja naložbe v novonastala podjetja in sektorje z visoko rastjo.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je odgovoren tudi za odobritev posojil Euratom za sofinanciranje naložb v jedrski ciklus v državah članicah, tj. v gradnjo, delovanje in razgradnjo jedrskih elektrarn, ter naložb v nekaterih nečlanicah EU za izboljšave na področju varnosti in učinkovitosti jedrskih elektrarn in obratov, ki jih je treba obnoviti ali zapreti.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve prispeva tudi k oblikovanju novih finančnih instrumentov za podporo politiki EU.

Opozarjamo, da Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve ne zagotavlja neposredne finančne podpore posameznim podjetjem ali podjetnikom. Navedeni programi se ponavadi izvajajo prek finančnih posrednikov ali specializiranih skladov, na katere se morajo zainteresirani obrniti neposredno, če želijo zaprositi za sredstva.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo