Cale de navigare

Finanţarea investiţiei

Comisia încurajează finanţarea investiţiilor în întreprinderile şi industriile europene prin intermediul unei game largi de instrumente şi programe financiare. DG ECFIN este responsabilă cu punerea în aplicare a unor astfel de programe şi instrumente.

În conformitate cu Strategia de la Lisabona, multe dintre programele financiare gestionate de DG ECFIN au ca obiectiv punerea la dispoziţie a unor oportunităţi de finanţare mai bune pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri).

În plus, DG ECFIN gestionează diverse alte programe financiare, de exemplu programe destinate să îmbunătăţească infrastructura noilor state membre şi a ţărilor învecinate cu UE sau care să sporească eficienţa energetică.

Alte acţiuni au ca obiectiv precis încurajarea investiţiilor în companiile tinere şi în sectoarele cu creştere ridicată.

DG ECFIN este responsabilă de asemenea cu acordarea creditelor Euratom pentru cofinanţarea investiţiilor din ciclul nuclear al statelor membre – aceasta însemnând construcţia, funcţionarea şi dezafectarea centralelor nucleare – precum şi a investiţiilor realizate în anumite ţări terţe pentru a întări siguranţa şi eficienţa centralelor care sunt în fază de proiect, în funcţiune sau în curs de închidere..

Nu în ultimul rând, DG ECFIN contribuie la crearea de noi instrumente financiare pentru sprijinirea politicilor comunitare.

NB: Trebuie amintit că DG ECFIN nu oferă sprijin financiar direct întreprinderilor sau întreprinzătorilor. Programele menţionate sunt de obicei puse în aplicare prin reţele de intermediari financiari sau fonduri specializate, cărora trebuie să li se adreseze cei interesaţi.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text