Ścieżka nawigacji

Finansowanie inwestycji

Komisja oferuje szeroki wachlarz programów i instrumentów finansowych, które mają zachęcić do finansowania inwestycji w europejskie przedsiębiorstwa i branże przemysłowe. DG ECFIN odpowiada za wdrożenie kilku spośród tych programów i instrumentów.

Wiele spośród programów finansowania, którymi zarządza DG ECFIN, ma na celu – zgodnie ze strategią lizbońską – zapewnienie europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) lepszych możliwości finansowania.

Oprócz tego DG ECFIN zarządza kilkoma innymi programami finansowania, na przykład programami mającymi na celu usprawnienie infrastruktury w nowych państwach członkowskich i krajach sąsiadujących z UE oraz poprawę efektywności energetycznej.

Inne programy służą w szczególności pobudzaniu inwestycji w przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju oraz w sektory odnotowujące duży wzrost.

DG ECFIN odpowiada również za udzielanie pożyczek w ramach Euratom służących do częściowego finansowania inwestycji w państwach członkowskich w tzw. cykl jądrowy – a więc budowę, eksploatację i likwidację elektrowni jądrowych – jak również inwestycji w niektórych państwach spoza Unii na rzecz poprawy bezpieczeństwa i wydajności działających elektrowni jądrowych, a także zakładów, które mają być ukończone lub zamknięte.

DG ECFIN wnosi także wkład w tworzenie nowych finansowych instrumentów wspierania polityki UE.

Ważne! DG ECFIN nie dostarcza bezpośredniego wsparcia finansowego indywidualnym przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom. Wymienione programy są zazwyczaj wdrażane poprzez sieci pośredników finansowych lub poszczególne fundusze, do których zainteresowane strony powinny zwrócić się bezpośrednio, jeśli pragną ubiegać się o pomoc finansową.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst