Kruimelpad

Financiering van investeringen

De Commissie stimuleert de financiering van investeringen in Europese bedrijven en bedrijfstakken via een breed scala van financiële programma's en instrumenten. DG ECFIN is in een aantal gevallen bevoegd voor de uitvoering daarvan.

Een groot aantal van deze door DG ECFIN beheerde financieringsprogramma's is overeenkomstig de Lissabonstrategie gericht op het verbeteren van de financieringsmogelijkheden voor het Europese midden- en kleinbedrijf (MKB).

DG ECFIN beheert daarnaast nog verscheidene andere financieringsprogramma's, bijvoorbeeld voor de verbetering van de infrastructuur in nieuwe lidstaten en buurlanden van de EU of de verhoging van de energie-efficiëntie.

Andere acties zijn specifiek gericht op het aanmoedigen van investeringen in start-ups en snel groeiende sectoren.

DG ECFIN is also in charge of granting Euratom loans to part-finance investments in Member States in the nuclear cycle – meaning the construction, operation and decommissioning of nuclear power plants – as well as investments in certain non-member states for improvements to safety and efficiency in operating nuclear power plants as well as plants to be completed or closed down.

Ten slotte draagt DG ECFIN ook bij tot de ontwikkeling van nieuwe instrumenten ter ondersteuning van het EU-beleid.

NB Er zij evenwel op gewezen dat DG ECFIN geen rechtstreekse financiële steun aan individuele bedrijven of ondernemers verleent. De vermelde programma's worden doorgaans uitgevoerd via netwerken van financiële tussenpersonen of gespecialiseerde fondsen, waartoe geïnteresseerden rechtstreeks hun aanvraag moeten richten.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter