Navigācijas ceļš

Investīciju finansēšana

Komisija atbalsta Eiropas uzņēmumiem un rūpniecībai paredzētu investīciju finansēšanu, izmantojot visdažādākās finanšu programmas un instrumentus. ECFIN ĢD gādā par vairāku finanšu programmu un instrumentu īstenojumu.

Saskaņā ar Lisabonas stratēģiju daudzu ECFIN ĢD pārvaldīto finanšu programmu mērķis ir gādāt par labākām līdzekļu piesaistes iespējām Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Turklāt ECFIN ĢD pārziņā ir vairākas cita veida finanšu programmas, piemēram, programmas, kuru mērķis ir uzlabot infrastruktūru jaunajās dalībvalstīs un ES kaimiņvalstīs vai uzlabot energoefektivitāti.

Citu ECFIN ĢD pasākumu mērķis ir atbalstīt ieguldījumus jaunizveidotos uzņēmumos un straujas izaugsmes nozarēs.

ECFIN ĢD pārziņā ir arī Euratom aizdevumu piešķiršana, lai dalībvalstīs daļēji finansētu investīcijas, kas saistītas ar kodolciklu, t.i., kodolspēkstaciju celtniecību, darbību un likvidāciju, kā arī investīcijas atsevišķās ārpuskopienas valstīs, lai uzlabotu drošību un efektivitāti kā kodolspēkstacijās, kas darbojas, tā spēkstacijās, kas vēl nav pabeigtas vai kuras ir paredzēts slēgt.

Visbeidzot, ECFIN ĢD palīdz izveidot jaunus finanšu instrumentus ES politikas atbalstam.

NB! Jāievēro, ka ECFIN ĢD nesniedz tiešu finanšu atbalstu atsevišķiem uzņēmumiem un uzņēmējiem. Minētās programmas parasti īsteno finanšu starpnieki vai specializēti fondi, kur ieinteresētās personas, kas vēlas saņemt finansējumu, var tieši pieteikties.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu