Naršymo kelias

Investicijų finansavimas

Komisija skatina investicijų į Europos įmones ir pramonės šakas finansavimą pasitelkiant įvairias finansines programas ir priemones. ECFIN GD yra atsakingas už daugelio šių programų ir priemonių įgyvendinimą.

Atsižvelgiant į Lisabonos strategiją, daugelis ECFIN GD valdomų finansavimo programų yra skirtos geresnėms finansavimo sąlygoms Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) sudaryti.

Be to, ECFIN GD valdo keletą kitų finansinių programų, pavyzdžiui, programas, skirtas gerinti naujųjų valstybių narių ir kaimyninių ES šalių infrastruktūrą arba didinti energijos vartojimo veiksmingumą.

Kitais veiksmais konkrečiai siekiama skatinti investicijas į ankstyvosios veiklos stadijos įmones ir sparčiai augančius sektorius.

ECFIN GD taip pat skiria Euratomo paskolas, skirtas iš dalies finansuoti investicijas į valstybes nares branduolinio ciklo srityje, t. y. branduolinių elektrinių statybos, veikimo ir eksploatavimo nutraukimo srityje, taip pat ir investicijas į tam tikras ES nepriklausančias valstybes, siekiant gerinti saugumo ir produktyvumo sąlygas, susijusias su branduolinių elektrinių bei elektrinių, kurias ketinama uždaryti, eksploatavimu.

Galiausiai ECFIN GD prisideda kuriant naujas finansines priemones, padedančias įgyvendinti ES politiką .

Atkreipkite dėmesį, kad ECFIN GD neteikia tiesioginės finansinės paramos konkrečioms įmonėms ar verslininkams. Minėtos programos dažniausiai įgyvendinamos naudojantis finansinių tarpininkų tinklais arba specialiais fondais, į juos tiesiogiai turi kreiptis suinteresuotieji asmenys, norintys teikti paraišką.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą