Navigointipolku

Investointien rahoitus

Komissio edistää eurooppalaisiin yrityksiin ja Euroopan teollisuuteen kohdistuvien investointien rahoitusta monien erilaisten rahoitusohjelmien ja -välineiden avulla. Talouden ja rahoituksen pääosasto (ECFIN) panee täytäntöön osan näistä ohjelmista ja välineistä.

Monien talouden ja rahoituksen pääosaston hallinnoimien rahoitusohjelmien tavoitteena on tarjota eurooppalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) parempia rahoitusmahdollisuuksia Lissabonin strategian mukaisesti.

Lisäksi talouden ja rahoituksen pääosasto hallinnoi useita muita rahoitusohjelmia, esimerkiksi uusien jäsenvaltioiden ja EU:n naapurimaiden infrastruktuurien kehittämistä ja energiatehokkuuden parantamista koskevia ohjelmia.

Muilla toimilla pyritään erityisesti tukemaan investointeja toimintansa alkuvaiheessa oleviin yrityksiin ja nopean kasvun aloihin.

Talouden ja rahoituksen pääosasto vastaa myös Euratom-lainojen myöntämisestä. Lainoilla osallistutaan ydinteollisuuden tuotantoketjuun eli ydinvoimaloiden rakentamiseen, käyttöön ja purkamiseen liittyvien investointien rahoittamiseen jäsenvaltioissa. Lisäksi niillä osallistutaan tietyissä yhteisön ulkopuolisissa maissa tehtäviin investointeihin, joilla pyritään parantamaan toiminnassa tai rakenteilla olevien tai suljettavien ydinvoimaloiden turvallisuutta tai tehokkuutta. Talouden ja rahoituksen pääosasto edistää myös EU:n politiikkoja tukevien uusien rahoitusvälineiden kehittämistä.

Finally, DG ECFIN contributes to the development of new financial instruments in support of EU policies.

On tärkeää huomata, ettei talouden ja rahoituksen pääosasto anna suoraa rahoitustukea yksittäisille yrityksille tai yrittäjille. Mainitut ohjelmat pannaan yleensä täytäntöön rahoituksen välittäjien verkoston tai erityisten rahastojen kautta, ja tuen hakijoiden olisi käännyttävä suoraan näiden puoleen.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä