Navigatsioonitee

Investeeringute rahastamine

Komisjon julgustab Euroopa ettevõtetesse ja tööstusharudesse investeerimise rahastamist mitmesuguste rahastamiskavade ja -vahendite kaudu. Majanduse ja rahanduse peadirektoraat vastutab paljude rahastamiskavade ja -vahendite rakendamise eest.

Kooskõlas Lissaboni strateegiaga on paljude rahastamiskavade eesmärk pakkuda Euroopa väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) paremaid rahastamisvõimalusi.

Lisaks haldab majanduse ja rahanduse peadirektoraat mitmeid teisi rahastamiskavasid, näiteks uute liikmesriikide ja ELi naaberriikide infrastruktuuride täiustamiseks või energiatootmise tõhustamiseks ette nähtud kavasid.

Muude meetmete eesmärk on julgustada investeerimist alustavatesse ettevõtetesse ning kiiresti arenevatesse valdkondadesse.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat vastutab ka nende Euratomi laenude andmise eest, mis on mõeldud liikmesriikides tuumaenergia tootmisega seotud tegevuse, st tuumaelektrijaamade ehitamise, käitamise ja sulgemise osaliseks rahastamiseks, ning investeeringute eest EList väljaspool tegutsevate ning valmivate või suletavate tuumaelektrijaamade ohutuse ja tõhususe suurendamiseks.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat aitab ka luua uusi ELi poliitika toetamiseks ette nähtud rahastamisvahendeid.

NB! Tuleb märkida, et majanduse ja rahanduse peadirektoraat ei anna rahalist otsetoetust üksikutele ettevõtetele või ettevõtjatele. Nimetatud kavasid rakendatakse tavaliselt finantsvahendajate või erifondide kaudu, kellele tuleb esitada asjaomane taotlus.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem