Sti

Finansiering af investeringer

Kommissionen tilskynder til finansiering af investeringer i europæiske virksomheder og industrier gennem en lang række finansielle programmer og instrumenter. GD ECFIN står for gennemførelsen af flere af programmerne og instrumenterne.

Mange af de finansieringsprogrammer, GD ECFIN forvalter, skal i tråd med Lissabon-strategien skaffe bedre finansieringsmuligheder for europæiske små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

GD ECFIN forvalter derudover også flere andre finansieringsprogrammer, bl.a. til forbedring af infrastrukturen i de nye medlemslande og EU's nabolande og til forbedring af energieffektiviteten.

Andre tiltag har direkte til formål at fremme investering i nystartede virksomheder og højvækstsektorer.

GD ECFIN har også ansvaret for at yde Euratom-lån til medfinansiering af investeringer i EU-landene til opførelse, drift og nedlæggelse af atomkraftværker og investeringer i visse ikke-EU-lande til forbedring af sikkerheden og effektiviteten i aktive atomkraftværker og anlæg, som skal opføres eller lukkes.

Endelig er GD ECFIN med til at udvikle nye finansielle instrumenter til støtte for EU's politikker.

NB: Bemærk, at GD ECFIN ikke yder direkte finansiel støtte til individuelle virksomheder eller iværksættere. Programmerne gennemføres normalt via netværk af finansielle formidlere eller særlige fonde, som interessenter kan kontakte direkte.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst