Cesta

Financování investic

Komise podporuje financování investic v evropských podnicích a průmyslových odvětvích prostřednictvím široké škály finančních programů a nástrojů. GŘ ECFIN je pověřeno prováděním řady těchto programů a nástrojů.

V souladu s lisabonskou strategií je cílem mnoha finančních programů spravovaných GŘ ECFIN zajistit lepší příležitosti financování pro evropské malé a střední podniky.

GŘ ECFIN kromě toho spravuje několik dalších finančních programů, např. programy ke zlepšení infrastruktury v nových členských státech a zemích sousedících s EU nebo ke zvýšení energetické účinnosti.

Další opatření se zaměřují konkrétně na podporu investování do společností v počátečním stádiu rozvoje a odvětví s vysokým růstem.

GŘ ECFIN je rovněž pověřeno poskytováním půjček Euratomu k spolufinancování investic do jaderného cyklu – tj. výstavby, provozu a vyřazení jaderných zařízení z provozu – v členských státech, jakož i investic v některých třetích zemích ke zvýšení bezpečnosti a účinnosti provozu jaderných elektráren a zařízení, jež mají být dokončena nebo vyřazena z provozu.

GŘ ECFIN přispívá rovněž k rozvoji nových finančních nástrojů na podporu politik EU.

Poznámka: Je důležité uvést, že GŘ ECFIN neposkytuje přímou finanční podporu jednotlivým podnikům nebo podnikatelům. Zmíněné programy jsou obvykle prováděny prostřednictvím sítí finančních zprostředkovatelů nebo specializovaných fondů, na něž by se subjekty měly obrátit, pokud chtějí podat žádost o podporu.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo