Navigációs útvonal

Innovatív finanszírozási források

Az innovatív finanszírozási forrásokban rejlő lehetőségek megvitatásához két bizottsági szolgálati munkadokumentum segített megteremteni a kereteket: az egyik a „A fejlesztés új finanszírozási forrásai” (2005), a másik az „Innovatív finanszírozás globális szinten” (2010) címet viseli.

Innovatív finanszírozási források

A gazdasági és pénzügyi válság miatt elengedhetetlenül fontossá vált, hogy az EU tagállamaiban és a világ többi országában költségvetési konszolidációra kerüljön sor.

Ezzel párhuzamosan azonban elő kell teremteni azokat az erőforrásokat, melyek segítségével választ lehet adni a komoly költségvetési vonzattal bíró legfontosabb globális kihívásokra a pénzügyi stabilitás, az éghajlatváltozás és a fejlesztés terén.

Ezt elsősorban a kiadáscsökkentés és a jelenlegi adórendszerek javítása révén kell megvalósítani. Rendkívül hasznosnak bizonyulhatnak azonban az újszerű, ún. innovatív finanszírozási mechanizmusok is.

Az Innovatív finanszírozás globális szinten című szolgálati munkadokumentumban a Bizottság 2010-ben felmérte, mekkora lehetőség rejlik az újszerű finanszírozási forrásokban.

Egyes eszközök alkalmazása - a bevételek növelése, illetve a piaci hatékonyság és stabilitás javítása révén – számottevő mértékű „kettős haszonnal” járhat. Példaként említhetők a következő eszközök:

  • a pénzügyi termékek kereskedelmére kivetendő ún. stabilitási adó, amely bevezetése esetén korrigálni tudná a túlzottan nagy rendszerkockázatot eredményező kedvezőtlen külső gazdasági hatásokat;
  • a szén-dioxid-kibocsátás árazása (a kibocsátáskereskedelmi rendszeren mellett) nagyobb fokú uniós szintű koordinációval a tekintetben, hogy a jelenlegi energiaadókban hogyan jelenjenek meg a szén-dioxid-kibocsátásra kivetett adóelemek.

Koordináció világszinten

A legtöbb innovatív pénzügyi eszköz sikeréhez össze kell hangolni a legfontosabb szereplők tevékenységét. E szereplők között nagy számban képviseltetik magukat a G20-as csoportot alkotó országok kormányai.

Ha az EU egyedül cselekszik, az várhatóan kevésbé lesz hatékony. Mindazonáltal ezt a lehetőséget is számba kell venni, különösen akkor, ha valószínűsíthető, hogy az EU példáját a legfontosabb országok is követni fogják.

Fejlesztésfinanszírozás

A fejlesztésfinanszírozás terén már születtek javaslatok új eszközök létrehozására, de a meglévő eszközök bővítésére is mód van.

2005-ben „A fejlesztés új finanszírozási forrásai” nevű munkadokumentumban a Bizottság megvizsgálta, milyen módon lehetne növelni a fejlesztési támogatást annak érdekében, hogy teljesüljenek az ENSZ millenniumi fejlesztési céljai.

Úgy találta, hogy bár egyetlen tökéletes megoldás nem létezik, a legtöbb megoldási módozat nem zárja ki egymást, és együttesen is alkalmazható. Ez akár előnyös is lehet, mivel a különböző megoldási lehetőségeket valószínűleg más-más időben lehet csak megvalósítani – annak függvényében, milyen előkészületekre van szükség a megvalósításhoz, és milyen lehetőség kínálkozik az egyes módszerek bevezetésére. További szempontot jelent a középtávú adóalap-erózió is.

A különféle módozatok összekapcsolása kedvező lehet azért is, mert így diverzifikálni lehet azokat a kockázatokat, melyeket az emberek az újszerű megoldási javaslatokkal társítanak.

Bizottsági munkadokumentumok

 

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése