Sökväg

Finansiella transaktioner och instrument till stöd för EU:s politikområden

EU-kommissionen uppmuntrar finansiering av investeringar i europeiska företag och branscher med hjälp av en lång rad finansieringsprogram och finansiella instrument.

Generaldirektoratet för ekonomi och finans, GD Ekonomi och finans, har till uppgift att genomföra några av programmen och instrumenten för investeringsfinansiering från EU:s budget. Finansieringen sker via internationella finansiella institut och med hjälp av särskilda program för exempelvis små och medelstora företag och transeuropeiska nät.

De viktigaste internationella finansiella instituten är Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), däribland Europeiska investeringsfonden (EIF), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Europarådets utvecklingsbank (CEB) i samarbete med tyska Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

GD Ekonomi och finans ansvarar för samordningen mellan EU-kommissionen, EIB-gruppen och EBRD och sitter med i dessa institutioners styrelser.

Dessutom genomför GD Ekonomi och finans dagligen transaktioner på finansmarknaden i samband med programmen och deras genomförande. Transaktionerna gäller stora belopp inom och utanför budgeten och kräver omfattande fackkunskaper på finans- och bankområdet.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek