Sökväg

Investeringar och finansiering

EU-kommissionen uppmuntrar finansiering av investeringar i EU med hjälp av flera finansieringsprogram och finansiella instrument.

Investeringar är en av de tre grundbultarna i EU:s prioriteringar för den ekonomiska politiken tillsammans med finanspolitiskt ansvar och strukturreformer.

En investeringsplan för Europa

EU-kommissionen har lagt fram en investeringsplan för Europa för att få fram över 315 miljarder euro till investeringar de kommande tre åren. Planen ska ge en kraftfull skjuts åt de branscher som kan skapa jobb och få fart på tillväxten.

Investeringsmöjligheter

För att ge en första överblick över vilka investeringsmöjligheter som finns i EU har en särskild arbetsgrupp med företrädare för EU-länderna, kommissionen och EIB ställt samman en lista över exempel på investeringsprojekt i hela EU. Projektlistan publiceras enbart i informationssyfte.

Om ett projekt finns i listan innebär det inte att projektet är berättigat till finansiering från EIB eller EU-kommissionen. Syftet med listan är bara att visa bredden på de projekt som behöver finansieras.

Kommissionen genomför dessutom flera program och instrument för att finansiera investeringar både i och utanför EU med hjälp av EU-budgeten. Pengarna slussas via internationella finansinstitut, nationella investeringsbanker och offentliga organ i medlemsländerna. Det finns dessutom särskilda program för exempelvis småföretag och transeuropeiska nät.

De viktigaste finansinstituten är

  • EIB-gruppen, dvs. Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF)
  • Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)
  • Europarådets utvecklingsbank (CEB)

Generaldirektoratet för ekonomi och finans ansvarar för samordningen mellan EU-kommissionen, EIB-gruppen och EBRD och sitter med i styrelserna.

Dessutom gör vi dagligen transaktioner på finansmarknaden för att genomföra programmen. Transaktionerna gäller stora belopp både inom och utanför budgeten och kräver omfattande fackkunskaper på finans- och bankområdet.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek