Navigacijska pot

Finančni posli in instrumenti za podporo politiki EU

Komisija spodbuja financiranje naložb v evropska podjetja in industrijske panoge z različnimi finančnimi programi in instrumenti.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je odgovoren za izvajanje številnih takih programov in instrumentov za financiranje naložb iz proračuna Skupnosti. Sredstva se zagotavljajo prek mednarodnih finančnih institucij in specializiranih programov, kot so programi za mala in srednje velika podjetja ter vseevropska omrežja.

Glavne sodelujoče mednarodne finančne institucije so skupina Evropske investicijske banke (EIB), vključno z Evropskim investicijskim skladom, Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), ter Razvojna banka Sveta Evrope v sodelovanju z banko Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve skrbi za potrebno uskladitev med Komisijo, skupino Evropske investicijske banke in Evropsko banko za obnovo in razvoj ter je član upravljavskih organov teh institucij.

Poleg tega se ukvarja z vsakodnevnimi finančnimi posli, ki so povezani s programi in njihovim izvajanjem. Ti posli zajemajo precejšnja zunajproračunska in proračunska sredstva in zahtevajo široko strokovno poznavanje financ in bančništva.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo