Navigacijska pot

Naložbe in financiranje

Komisija s številnimi finančnimi programi in instrumenti spodbuja financiranje naložb v Evropi.

Naložbe so poleg fiskalne odgovornosti in strukturnih reform eden od treh stebrov ekonomske politike EU.

Naložbeni načrt za Evropo

Evropska komisija želi z naložbenim načrtom za Evropo v naslednjih treh letih sprostiti več kot 315 milijard evrov naložbenih sredstev in jih usmeriti v tiste gospodarske panoge, ki ustvarjajo delovna mesta in spodbujajo gospodarsko rast.

Naložbene priložnosti

Posebna projektna skupina, v kateri so predstavniki držav članic, Komisije in Evropske investicijske banke, je v okviru prvega pregleda naložbenih priložnosti zbrala primere naložbenih projektov po vsej EU. Spodaj navedeni seznami projektov so bili objavljeni izključno za informativne namene v zvezi z naložbenimi priložnostmi v EU.

Če se projekt nahaja na enem od teh seznamov, to še ne pomeni, da bo v prihodnosti upravičen do sredstev EIB ali Evropske komisije. Namen seznama je namreč samo pokazati širok obseg projektov, ki lahko prejmejo naložbena sredstva v EU.

Komisija poleg tega izvaja tudi številne programe in instrumente za financiranje naložb iz proračuna EU bodisi v ali zunaj EU. Sredstva se zagotavljajo prek mednarodnih finančnih institucij, nacionalnih spodbujevalnih bank in javnih agencij držav EU ter posebnih programov, kot so programi za mala in srednje velika podjetja in vseevropska omrežja.

Glavne sodelujoče mednarodne finančne institucije so:

  • skupina Evropske investicijske banke, vključno z Evropskim investicijskim skladom
  • Evropska banka za obnovo in razvoj
  • Razvojna banka Sveta Evrope

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve zagotavlja potrebno usklajevanje med Komisijo ter skupino Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj, svoje predstavnike ima tudi v vodstvenih organih teh institucij.

Poleg tega upravlja vsakodnevne operacije na finančnih trgih, povezane s programi in njihovim izvajanjem. Te operacije zajemajo precejšnja zunajproračunska in proračunska sredstva ter zahtevajo široko strokovno poznavanje financ in bančništva.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo