Cale de navigare

Operaţiuni şi instrumente financiare pentru sprijinirea politicilor UE

Comisia încurajează finanţarea investiţiilor în întreprinderile şi industriile europene prin intermediul unei game variate de programe şi instrumente financiare.

Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare (DG ECFIN) este responsabilă cu punerea în aplicare a unui anumit număr de programe şi instrumente de finanţare a investiţiilor din bugetul Comunităţii. Finanţarea este canalizată prin intermediul instituţiilor financiare internaţionale (IFI) şi al programelor specializate, cum ar fi cele destinate IMM-urilor şi reţelelor transeuropene.

Principalele instituţii financiare internaţionale participante sunt Grupul Băncii Europene de Investiţii (BEI), incluzând Fondul European de Investiţii (FEI), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) în colaborare cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

DG ECFIN asigură coordonarea necesară între Comisie şi Grupul BEI şi BERD şi este reprezentată în organele de conducere ale acestor instituţii.

În plus, este resposabilă cu operaţiunile zilnice de pe piaţa financiară care sunt asociate programelor şi punerii lor în aplicare. Aceste operaţiuni necesită resurse extrabugetare şi bugetare substanţiale, precum şi o expertiză specializată amplă în domeniul financiar şi bancar.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text