Cale de navigare

Investiții și finanțare

Comisia încurajează finanțarea investițiilor din Europa prin intermediul unei game largi de programe și instrumente financiare.

Prioritățile politicii economice a UE au la bază trei piloni: investițiile, responsabilitatea bugetară și reformele structurale.

Planul de investiții pentru Europa

Comisia Europeană a lansat un plan de investiții pentru Europa, menit să genereze investiții de peste 315 miliarde de euro în următorii trei ani și să impulsioneze puternic în special sectoarele care generează locuri de muncă și creștere economică.

Aflați mai multe despre Planul de investiții pentru Europa

Planul de investiții urmărește să înlăture obstacolele din calea investițiilor, să asigure mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și să încurajeze o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente.

Oportunități de investiții

Pentru a oferi o primă imagine asupra oportunităților de investiții din UE, un grup operativ special format din reprezentanți ai statelor membre, Comisiei și BEI a colectat o serie de exemple de proiecte de investiții din diferite părți ale Uniunii. Au rezultat următoarele liste de proiecte, publicate exclusiv pentru a oferi informații cu privire la oportunitățile de investiții din UE.

Faptul că un proiect apare pe aceste liste nu înseamnă că proiectul va fi eligibil pentru finanțare din partea BEI sau a Comisiei Europene în viitor. Scopul listelor este pur și simplu să ilustreze varietatea proiectelor în care s-ar putea investi în UE.

În același timp, Comisia implementează o serie de programe și instrumente pentru finanțarea investițiilor folosind efectul de pârghie al resurselor bugetare ale UE, atât în interiorul Uniunii, cât și în afara acesteia. Finanțarea se efectuează prin intermediul instituțiilor financiare internaționale (IFI), al băncilor naționale de promovare și al agențiilor publice ale statelor membre, precum și prin intermediul programelor specializate, precum cele care vizează IMM-urile și rețelele transeuropene.

Principalele IFI participante sunt:

  • Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), inclusiv Fondul european de investiții (FEI),
  • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și
  • Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB).

DG ECFIN asigură coordonarea necesară între Comisie și Grupul BEI și BERD și este reprezentată în organismele de conducere ale acestor instituții.

În plus, desfășoară operațiunile curente de pe piața financiară asociate programelor și implementării acestora. Aceste operațiuni acoperă resurse bugetare și extrabugetare substanțiale și necesită vaste cunoștințe de specialitate în domeniul bancar și financiar.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text