Ścieżka nawigacji

Inwestycje i fundusze

Komisja wspiera finansowanie inwestycji w Europie za pośrednictwem licznych programów i instrumentów finansowych.

Obok odpowiedzialności budżetowej i reform strukturalnych inwestycje są jednym z trzech filarów unijnej polityki gospodarczej.

Plan inwestycyjny dla Europy

Komisja Europejska rozpoczęła wdrażanie planu inwestycyjnego dla Europy, który w ciągu najbliższych trzech lat ma wygenerować inwestycje o wartości ponad 315 miliardów euro oraz dać silny i ukierunkowany impuls tym sektorom gospodarki, które pobudzają wzrost gospodarczy i tworzą nowe miejsca pracy.

Możliwości inwestycyjne

W celu przeprowadzenia przeglądu możliwości inwestycyjnych w UE powołano specjalną grupę zadaniową, w skład której wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, Komisji oraz EBI. Zadaniem grupy było zgromadzenie przykładów projektów inwestycyjnych z całej UE. W wyniku tych prac powstały poniższe listy projektów, które zostały opublikowane wyłącznie do celów informacyjnych na temat możliwości inwestycyjnych w UE.

Fakt, że dany projekt znalazł się na jednej z tych list, nie oznacza, że zostanie on zakwalifikowany do finansowania przez EBI lub Komisję Europejską. Celem list jest jedynie pokazanie, jak różnorodne projekty inwestycyjne mogą być realizowane w UE.

Poza tym Komisja realizuje liczne programy i wdraża instrumenty mające na celu wykorzystanie efektu mnożnikowego budżetu UE przy finansowaniu inwestycji, zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Środki są przekazywane za pośrednictwem międzynarodowych instytucji finansowych, krajowych banków prorozwojowych i agencji publicznych w krajach członkowskich, jak również wyspecjalizowanych programów, takich jak te ukierunkowane na MŚP i sieci transeuropejskie.

Najważniejsze międzynarodowe instytucje finansowe, które uczestniczą w tym procesie to:

  • Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)
  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
  • Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).

Dyrekcja ECFIN zapewnia niezbędną koordynację działań Komisji, grupy EBI oraz EBOR i ma swoich przedstawicieli w organach zarządzających tymi instytucjami.

Poza tym dyrekcja odpowiada za bieżące operacje na rynkach finansowych związane z programami i ich realizacją Działalność ta dotyczy znacznych środków budżetowych i pozabudżetowych oraz wymaga specjalistycznej wiedzy w dziedzinie finansów i bankowości.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst