Kruimelpad

Investeringen financieren

De Commissie stimuleert de financiering van investeringen in Europa via allerlei financiële programma's en instrumenten.

Investeren is, naast verantwoord begroten en structureel hervormen, een van de drie pijlers van het economisch beleid van de EU.

Het investeringsplan voor Europa

De Europese Commissie is bezig met een nieuw investeringsplan voor Europa: de komende drie jaar (2015 – 2017) wordt er 315 miljard euro aan kapitaal aangetrokken voor investeringen in de economie die nieuwe banen en groei opleveren.

Investeringsmogelijkheden

Om te beginnen heeft een speciale taskforce van vertegenwoordigers van de lidstaten, de Commissie en de EIB een inventarisatie gemaakt van mogelijke investeringsprojecten in de hele EU. Uiteindelijk heeft de taskforce drie lijsten van projecten opgesteld, die uitsluitend informatieve waarde hebben.

Het feit dat een project op een van deze lijsten staat, betekent niet dat de EIB of de Europese Commissie daar in de toekomst ook per se geld in zal steken. De bedoeling is enkel te illustreren in welke EU-projecten er zoal geïnvesteerd kan worden.

Bovendien maakt de Commissie gebruik van een aantal programma's en instrumenten die via de EU-begroting een hefboomwerking op de investeringen kunnen hebben. De financiering gebeurt via internationale financiële instellingen (IFI's), nationale stimuleringsbanken en overheidsagentschappen van de EU-lidstaten, evenals via gespecialiseerde programma's zoals die voor het midden- en kleinbedrijf en voor trans-Europese netwerken.

De belangrijkste deelnemende IFI’s zijn:

  • de Europese Investeringsbank (EIB), met inbegrip van het Europese Investeringsfonds (EIF)
  • de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO)
  • de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB)

DG ECFIN zorgt voor de nodige coördinatie tussen de Commissie, de EIB-groep en de EBWO, en is vertegenwoordigd in de bestuursorganen van deze instellingen.

Daarnaast zorgt het voor de dagelijkse verrichtingen op de financiële markten in verband met de programma's en de tenuitvoerlegging daarvan. Met deze verrichtingen is veel geld gemoeid dat zowel van de EU-begroting als van elders komt. Daarom is een grondige kennis van de financiële en bancaire sector onmisbaar.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter