Kruimelpad

Financiële verrichtingen en instrumenten ter ondersteuning van het EU-beleid

De Commissie stimuleert de financiering van investeringen in Europese bedrijven en bedrijfstakken via een breed scala van financiële programma's en instrumenten.

Het directoraat-generaal voor Economische en financiële zaken (DG ECFIN) is bevoegd voor de uitvoering van een aantal van deze programma's en instrumenten voor de financiering van investeringen uit de EU-begroting. De financiering gebeurt via internationale financiële instellingen (IFI's) en gespecialiseerde programma's zoals die voor het MKB en voor trans-Europese netwerken.

De belangrijkste deelnemende IFI's zijn de groep rond de Europese Investeringsbank (EIB), met inbegrip van het Europees Investeringsfonds (EIF), de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB), in samenwerking met de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

DG ECFIN zorgt voor de nodige coördinatie tussen de Commissie, de EIB-groep en de EBWO, en is vertegenwoordigd in de bestuursorganen van deze instellingen.

Daarnaast zorgt het voor de dagelijkse verrichtingen op de financiële markten in verband met de programma's en hun tenuitvoerlegging. Deze verrichtingen hebben betrekking op aanzienlijke budgettaire en niet-budgettaire middelen en vereisen diepgaande gespecialiseerde deskundigheid op financieel en bancair gebied.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter