Mogħdija tan-navigazzjoni

Investiment u finanzjament

Il-Kummissjoni tħeġġeġ il-finanzjament tal-investiment fl-Ewropa permezz ta’ firxa wiesgħa ta’ programmi u strumenti finanzjarji.

L-investiment hu wieħed mit-tliet pilastri tal-prijoritajiet tal-politika ekonomika tal-UE flimkien mar-responsabbiltà fiskali u r-riformi strutturali.

Il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa

Il-Kummissjoni Ewropea nediet Pjan ta' Investiment għall-Ewropa biex jiġu lliberati aktar minn EUR 315-il biljun ta' investiment matul it-tliet snin li ġejjin u tingħata spinta qawwija u mmirata lis-setturi ekonomiċi li joħolqu l-impjiegi u jżidu t-tkabbir ekonomiku.

Skopri aktar dwar il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa

Il-Pjan ta’ Investiment jiffoka fuq it-tneħħija tal-ostakoli għall-investiment, l-għoti ta’ aktar viżibbiltà u assistenza teknika għal proġetti ta’ investiment u użu iktar intelliġenti ta’ riżorsi finanzjarji ġodda u eżistenti

Opportunitajiet ta' investiment

Sabiex tingħata l-ewwel ħarsa ġenerali lejn l-opportunitajiet ta' investiment fl-UE, task force speċjali magħmula minn rappreżentanti tal-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-BEI ġabret flimkien eżempji ta' proġetti ta' investiment fl-UE. Dan wassal għall-kumpilazzjoni tal-listi ta' proġetti hawn taħt, li ġew ippubblikati b'mod esklużiv għal għanijiet ta' informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta' investiment fl-UE.

Il-fatt li proġett hu inkluż f'dawn il-listi ma jimplikax li se jkun proġett eleġibbli għall-finanzjament mill-BEI jew mill-Kummissjoni Ewropea fil-futur, peress li l-għan tal-listi hu biex tingħata dehra tal-medda wiesgħa ta' proġetti disponibbli għall-investiment fl-UE.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni qed timplimenta għadd ta' programmi u strumenti għat-teħid tal-finanzjament tal-investiment mill-baġit tal-UE kemm ġewwa kif ukoll barra l-UE. Il-finanzjament jitwassal permezz ta’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali (IFIs), Banek ta' Promozzjoni Nazzjonali u aġenziji pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE, u permezz ta’ programmi speċjalizzati bħal dawk immirati lejn l-SMEs u n-Netwerks Trans-Ewropej.

L-IFIs parteċipanti ewlenin huma:

  • il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), inkluż il-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI),
  • il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ), u
  • il-Bank ta' Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa (CEB).

DĠ ECFIN jiżgura l-koordinazzjoni meħtieġa bejn il-Kummissjoni u l-Grupp tal-BEI u l-BERŻ, u hu rrappreżentat fuq il-korpi regolatorji ta’ dawn l-istituzzjonijiet.

Barra minn hekk, jimpenja ruħu fl-operazzjonijiet ta' kuljum tas-suq finanzjarju assoċjati mal-programmi u l-implimentazzjoni tagħhom. Dawn l-operazzjonijiet ikopru riżorsi sostanzjali barra l-baġit u dawk baġitarji u jeħtieġu ħafna għarfien espert speċjalizzat fil-qasam bankarju u finanzjarju.

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata 
  • Ċekken it-test 
  • Kabbar it-test