Navigācijas ceļš

Finanšu operācijas un instrumenti ES politikas atbalstam

Komisija atbalsta finansējumu, kas paredzēts ieguldījumiem Eiropas uzņēmumos un rūpniecībā, ar dažādām finanšu programmām un instrumentiem.

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta (ECFIN ĢD) pārziņā ir daudzas šādas programmas un instrumenti, kas paredz ieguldījumu finansēšanu no Kopienas budžeta. Finansējumu piešķir, izmantojot starptautisku finanšu institūciju (IFI) starpniecību un specializētas programmas, piemēram, MVU un Eiropas tīklu programmas.

Galvenās iesaistītās finanšu institūcijas ir Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupa, ieskaitot Eiropas Investīciju fondu (EIF), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un Eiropas Padomes attīstības banku (CEB) sadarbībā ar Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

ECFIN ĢD nodrošina vajadzīgo Komisijas un EIB grupas un ERAB darbību koordināciju un ir pārstāvēts šo institūciju pārvaldes struktūrās.

Turklāt ECFIN ĢD pārziņā ir ar programmām un to īstenošanu saistītās finanšu tirgus ikdienas operācijas. Šajās operācijās ir iesaistīti lieli ārpusbudžeta un budžeta līdzekļi, un tām ir vajadzīgas plašas profesionālas zināšanas finanšu un banku jomā.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu