Navigācijas ceļš

Investīcijas un finansēšana

Komisija ar visdažādākajām finanšu programmām un instrumentiem sekmē ieguldījumus Eiropā.

Investīcijas ir viens no trijiem ES ekonomikas politikas pīlāriem; pārējie divi ir atbildīga nodokļu politika un strukturālās reformas.

Investīciju plāns Eiropai

Eiropas Komisija nākusi klajā ar investīciju plānu Eiropai, kurā ir paredzēts nākamo triju gadu laikā ieguldījumiem mobilizēt vairāk nekā 315 miljardus eiro un dot spēcīgu un mērķtiecīgu impulsu tām ekonomikas nozarēm, kuras rada darbvietas un stimulē izaugsmi.

Ieguldījumu iespējas

Lai sabiedrībai sniegtu priekšstatu par ieguldījumu iespējām Eiropas Savienībā, īpaša darba grupa, ko veido dalībvalstu, Komisijas un EIB pārstāvji, sagatavoja sarakstu, kurā iekļauti ES ieguldījumu projekti. Šis zemāk redzamais saraksts ir publicēts tikai informācijas nolūkā.

Projekta iekļaušana šajos sarakstos nenozīmē, ka tas varēs saņemt finansējumu no EIB vai Eiropas Komisijas. Ar šiem sarakstiem iecerēts tikai ilustrēt to projektu plašo klāstu, kuros var tikt īstenoti ieguldījumi Eiropas Savienībā.

Komisija šobrīd arī ievieš daudzas programmas un instrumentus, lai investīcijas Eiropas Savienībā un aiz tās robežām finansētu, izmantojot ES budžeta sviras efektu. Finansējumu piedāvā starptautiskas finanšu iestādes (SFI), valstu attīstības bankas un ES dalībvalstu aģentūras, kā arī specializētas programmas, piemēram, tādas, kas domātas MVU un Eiropas komunikāciju tīkliem.

Galvenās iesaistītās SFI:

  • Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupa, kurā ietilpst Eiropas Investīciju fonds (EIF),
  • Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) un
  • Eiropas Padomes Attīstības banka (CEB).

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts nodrošina koordināciju starp Komisiju un EIB grupu un ERAB un ir pārstāvēts šo iestāžu pārvaldes struktūrās.

Turklāt tas veic ar programmām un to īstenošanu saistītās ikdienas finanšu tirgus darbības. Šīs darbības aptver ievērojamus ārpusbudžeta un budžeta resursus, un to veikšanai vajadzīgas plašas specializētas zināšanas finanšu un banku jomā.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu