Naršymo kelias

Investicijos ir finansavimas

Komisija skatina investicijų Europoje finansavimą įvairiomis finansinėmis programomis ir priemonėmis.

Investicijos, greta fiskalinės atsakomybės ir struktūrinių reformų, yra vienas iš trijų ES ekonominės politikos prioritetų ramsčių.

Investicijų planas Europai

Europos Komisija ėmė vykdyti Investicijų planą Europai, kuriuo siekiama per artimiausius trejus metus pritraukti per 315 mlrd. eurų investicijų ir suteikti stiprų ir kryptingą postūmį ekonomikos srityse, kuriose kuriamos darbo vietos ir skatinamas ekonomikos augimas.

Investavimo galimybės

Siekdama pateikti pirmą investavimo galimybių ES apžvalgą, speciali darbo grupė, sudaryta iš valstybių narių, Komisijos ir EIB atstovų, surinko visos ES investicinių projektų pavyzdžius. Buvo parengti toliau pateikti projektų sąrašai, paskelbti tik informavimo apie investavimo galimybes ES tikslais.

Tai, kad projektas yra įtrauktas į šiuos sąrašus, nereiškia, kad jis automatiškai taps projektu, kurį ateityje finansuos EIB arba Europos Komisija. Sąrašais tesiekiama parodyti projektų, į kuriuos gali būti investuojama, įvairovę ES.

Be to, Komisija įgyvendina įvairias programas ir priemones, skirtas investicijoms finansuoti ES biudžeto lėšomis ir ES, ir už jos ribų. Lėšos skiriamos per tarptautines finansų įstaigas, nacionalinius skatinamąjį finansavimą teikiančius bankus ir ES valstybių narių viešąsias agentūras bei pasitelkus specialias programas, pvz., skirtas MVĮ ir transeuropiniams tinklams.

Pagrindinės dalyvaujančios tarptautinės finansų įstaigos yra:

  • Europos investicijų banko (EIB) grupė, įskaitant Europos investicijų fondą (EIF),
  • Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB),
  • Europos Tarybos vystymo bankas (ETVB).

Ekonomikos ir finansų reikalų GD užtikrina būtiną Komisijos, EIB grupės ir ERPB veiksmų koordinavimą. Jam atstovaujama šių įstaigų valdymo organuose.

Be to, jis vykdo kasdienes finansų rinkų operacijas, susijusias su programomis ir jų įgyvendinimu. Šios operacijos apima didelius nebiudžetinius ir biudžeto išteklius, ir joms atlikti būtina įvairiapusė speciali kompetencija finansų ir bankininkystės srityje.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą