Navigacijski put

Financijsko poslovanje i instrumenti za potporu politikama EU-a

Komisija potiče financiranje ulaganja u europska poduzeća i industrije kroz širok spektar financijskih programa i instrumenata.

DG ECFIN zadužen je za provedbu mnogih od navedenih programa i instrumenata za financiranje ulaganja iz proračuna Zajednice. Sredstva se prenose putem međunarodnih financijskih institucija (MFI) i specijaliziranih programa poput onih usmjerenih na mala i srednja poduzeća te transeuropske mreže.

Glavne međunarodne financijske institucije koje sudjeluju su Grupa Europske investicijske banke (EIB), uključujući Europski investicijski fond (EIF), Europska banka za obnovu i razvoj (EBOR) i Razvojna banka Vijeća Europe (CEB) u suradnji s njemačkom razvojnom bankom Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

DG ECFIN osigurava nužnu usklađenost između Komisije, Grupe EIB i EBOR-a, a zastupljen je u upravnim tijelima tih institucija.

Osim toga, on je odgovoran za svakodnevno financijsko tržišno poslovanje povezano s programima i njihovom provedbom. Ti poslovi obuhvaćaju značajna izvanproračunska i proračunska sredstva i zahtijevaju veliku stručnost u financijskom i bankarskom području.

Dodatni alati

  • Verzija za ispis 
  • Smanji tekst 
  • Povećaj tekst