Navigacijski put

Ulaganja i financije

Komisija potiče financiranje ulaganja u Europu cijelim nizom financijskih programa i instrumenata.

Ulaganja su, uz fiskalnu odgovornost i strukturne reforme, jedan od tri stupa na kojima se temelje prioriteti ekonomske politike EU-a.

Plan ulaganja za Europu

Europska komisija pokrenula je Plan ulaganja za Europu kako bi se u sljedeće tri godine potaknula ulaganja u vrijednosti od više od 315 milijardi EUR te kako bi se ciljano dao snažan poticaj gospodarskim sektorima u kojima se ostvaruje rast i otvaraju radna mjesta.

Mogućnosti ulaganja

Kako bi se osigurao prvi uvid u mogućnosti ulaganja u EU-u, posebna radna skupina sastavljena od predstavnika država članica, Komisije i EIB-a prikupila je primjere projekata ulaganja diljem EU-a. Tako je nastala zbirka popisa projekata u nastavku, koji su objavljeni isključivo radi informiranja o mogućnostima ulaganja u EU-u.

Činjenica da se projekt nalazi na popisu ne znači da će u budućnosti biti prikladan za financijska sredstva EIB-a ili Europske komisije jer je svrha popisa samo prikazati koliko je mnogo projekata u koje se može ulagati u EU-u.

Isto tako, Komisija provodi niz programa i instrumenata za financiranje ulaganja, čime se jača proračun EU-a u Uniji i izvan nje. Sredstva se prenose putem međunarodnih financijskih institucija, nacionalnih razvojnih banaka i javnih agencija država članica EU-a te specijaliziranih programa poput onih usmjerenih na mala i srednja poduzeća te transeuropskih mreža.

Glavne međunarodne financijske institucije koje sudjeluju jesu:

  • Europska investicijska banka (EIB) skupina, uključujući Europski investicijski fond (EIF),
  • Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i
  • Razvojna banka Vijeća Europe (CEB).

GU ECFIN osigurava nužnu usklađenost između Komisije, Grupe EIB-a i EBRD-a, a zastupljen je u upravnim tijelima tih institucija.

Osim toga, nadležan je za svakodnevno poslovanje na financijskim tržištima povezano s programima i njihovom provedbom. To poslovanje obuhvaća važna izvanproračunska i proračunska sredstva te zahtijeva veliku stručnost u financijskom i bankarskom području.

Dodatni alati

  • Verzija za ispis 
  • Smanji tekst 
  • Povećaj tekst