Navigointipolku

EU:n politiikkoja tukevat rahoitustoiminnot ja -välineet

The Commission encourages the financing of investment in European enterprises and industries through a wide range of financial programmes and instruments.

Komissio edistää eurooppalaisiin yrityksiin ja Euroopan teollisuuteen kohdistuvien investointien rahoitusta monien erilaisten rahoitusohjelmien ja -välineiden avulla.

Talouden ja rahoituksen pääosasto (ECFIN) panee täytäntöön osan näistä ohjelmista ja välineistä, joiden avulla yhteisön talousarviosta rahoitetaan sijoittamista. Rahoitus kanavoidaan kansainvälisten rahoituslaitosten (IFI) kautta ja muun muassa pk-yrityksiin ja Euroopan laajuisiin verkkoihin kohdistettavien erityisohjelmien kautta.

Tärkeimmät mukana olevat kansainväliset rahoituslaitokset ovat Euroopan investointipankkiryhmä (EIP-ryhmä) ja siihen kuuluva Euroopan investointirahasto (EIR), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) ja Euroopan neuvoston kehityspankki (CEB) yhteistyössä Saksan jälleenrakennuspankin (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) kanssa.

Talouden ja rahoituksen pääosasto varmistaa komission, EIP-ryhmän ja EBRD:n välisen välttämättömän koordinoinnin ja on edustettuna näiden laitosten hallintoelimissä.
Lisäksi se toteuttaa ohjelmiin ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä päivittäisiä rahoitusmarkkinatoimintoja. Näissä laajaa rahoitus- ja pankkialan erityisasiantuntemusta edellyttävissä toiminnoissa hyödynnetään talousarviomäärärahojen lisäksi myös huomattavia talousarvion ulkopuolisia rahoituslähteitä.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä