Sti

Investering og finansiering

Kommissionen tilskynder til finansiering af investeringer i Europa gennem en lang række finansielle programmer og instrumenter.

Investering er en af EU's prioriteter for den økonomiske politik sammen med finanspolitisk ansvarlighed og strukturreformer.

Investeringsplanen for Europa

EU-Kommissionen har lanceret en investeringsplan for Europa, som skal føre til investeringer på over 315 milliarder euro i de kommende tre år og give et kraftigt og målrettet rygstød til de dele af økonomien, der skaber vækst og arbejdspladser.

Få mere at vide om investeringsplanen for Europa

Investeringsplanen fokuserer på at fjerne hindringer for investeringer, skabe øget opmærksomhed om og give teknisk bistand til investeringsprojekter og bruge nye og eksisterende finansielle midler bedre.

Investeringsmuligheder

For at give et hurtigt overblik over investeringsmulighederne i EU har en særlig projekt bestående af repræsentanter for EU-landene, Kommissionen og EIB samlet eksempler på investeringsprojekter i EU. Resultatet er projektlisterne nedenfor, som alene er til orientering om investeringsmulighederne i EU.

At et projekt står på listen, betyder ikke, at det bliver berettiget til finansiering fra EIB eller EU-Kommissionen i fremtiden, da listens formål kun er at illustrere de mange forskellige projekter i EU, der kan investeres i.

Derudover gennemfører Kommissionen en række programmer og instrumenter til finansiering af investeringer fra EU's budget - både inden og uden for EU. Midlerne formidles gennem internationale finansielle institutioner, nationale erhvervsfremmende banker og EU-landenes offentlige organer samt særprogrammer, f.eks. programmerne for små og mellemstore virksomheder og de transeuropæiske net.

De største internationale finansielle institutioner, der deltager, er:

  • EIB-Gruppen, som består af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF),
  • Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og
  • Europarådets Udviklingsbank (CEB).

GD ECFIN sørger for den nødvendige samordning mellem Kommissionen og EIB-Gruppen og EBRD og er repræsenteret i institutionernes styrende organer.

Generaldirektoratet står også for de løbende finansielle transaktioner i forbindelse med programmerne og deres gennemførelse. Transaktionerne lægger beslag på store budgetmæssige og andre ressourcer og kræver omfattende faglig ekspertise på finans- og bankområdet.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst