Sti

Investering og finansiering

Kommissionen tilskynder til finansiering af investeringer i Europa gennem en lang række finansielle programmer og instrumenter.

Investering er en af EU's prioriteter for den økonomiske politik sammen med finanspolitisk ansvarlighed og strukturreformer.

Investeringsplanen for Europa

EU-Kommissionen har lanceret en investeringsplan for Europa, som skal føre til investeringer på over 315 milliarder euro i de kommende tre år og give et kraftigt og målrettet rygstød til de dele af økonomien, der skaber vækst og arbejdspladser.

Investeringsmuligheder

For at give et hurtigt overblik over investeringsmulighederne i EU har en særlig projekt bestående af repræsentanter for EU-landene, Kommissionen og EIB samlet eksempler på investeringsprojekter i EU. Resultatet er projektlisterne nedenfor, som alene er til orientering om investeringsmulighederne i EU.

At et projekt står på listen, betyder ikke, at det bliver berettiget til finansiering fra EIB eller EU-Kommissionen i fremtiden, da listens formål kun er at illustrere de mange forskellige projekter i EU, der kan investeres i.

Derudover gennemfører Kommissionen en række programmer og instrumenter til finansiering af investeringer fra EU's budget - både inden og uden for EU. Midlerne formidles gennem internationale finansielle institutioner, nationale erhvervsfremmende banker og EU-landenes offentlige organer samt særprogrammer, f.eks. programmerne for små og mellemstore virksomheder og de transeuropæiske net.

De største internationale finansielle institutioner, der deltager, er:

  • EIB-Gruppen, som består af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF),
  • Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og
  • Europarådets Udviklingsbank (CEB).

GD ECFIN sørger for den nødvendige samordning mellem Kommissionen og EIB-Gruppen og EBRD og er repræsenteret i institutionernes styrende organer.

Generaldirektoratet står også for de løbende finansielle transaktioner i forbindelse med programmerne og deres gennemførelse. Transaktionerne lægger beslag på store budgetmæssige og andre ressourcer og kræver omfattende faglig ekspertise på finans- og bankområdet.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst