Sti

Finansielle transaktioner og instrumenter til støtte for EU's politikker

Kommissionen tilskynder til finansiering af investeringer i europæiske virksomheder og industrier gennem en lang række finansielle programmer og instrumenter.

GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender (GD ECFIN) har til opgave at gennemføre en række af disse programmer og instrumenter til finansiering af investeringer fra EU-budgettet. Midlerne formidles gennem internationale finansielle institutioner og gennem særprogrammer, f.eks. programmerne for små og mellemstore virksomheder og de transeuropæiske net.

De vigtigste internationale finansielle institutioner, der deltager i dette arbejde, er Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) Gruppe, herunder også Den Europæiske Investeringsfond (EIF), Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og Europarådets Udviklingsbank (CEB) i samarbejde med Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

GD ECFIN sørger for den nødvendige samordning mellem Kommissionen og EIB-Gruppen og EBRD og er repræsenteret i institutionernes styrende organer.

Generaldirektoratet står også for de løbende finansielle transaktioner i forbindelse med programmerne og deres gennemførelse. Transaktionerne lægger beslag på store budgetmæssige og andre ressourcer og kræver omfattende faglig ekspertise på finans- og bankområdet.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst