Cesta

Finanční operace a nástroje na podporu politik EU

Komise podporuje financování investic v evropských podnicích a průmyslových odvětvích prostřednictvím široké škály finančních programů a nástrojů.

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN) je pověřeno prováděním řady těchto programů a nástrojů pro financování investic z rozpočtu Společenství. Financování je směrováno přes mezinárodní finanční instituce a specializované programy, zaměřené např. na malé a střední podniky a transevropské sítě.

K hlavním zúčastněným mezinárodním finančním institucím patří skupina Evropské investiční banky (EIB) včetně Evropského investičního fondu (EIF), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Rozvojová banka Rady Evropy ve spolupráci s Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

GŘ ECFIN zajišťuje potřebnou koordinaci mezi Komisí a skupinou EIB a EBRD a je zastoupeno v řídících orgánech těchto institucí.

Mimoto provádí každodenní operace finančního trhu spojené s programy a jejich prováděním. Tyto operace zahrnují značné mimorozpočtové a rozpočtové zdroje a vyžadují rozsáhlé odborné znalosti ve finanční a bankovní oblasti.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo