Cesta

Investice a financování

Komise podporuje financování investic v Evropě prostřednictvím široké škály finančních programů a nástrojů.

Investice jsou jedním ze tří pilířů priorit hospodářské politiky EU. Dalšími pilíři jsou fiskální odpovědnost a strukturální reformy.

Investiční plán pro Evropu

Evropská komise zahájila realizaci investičního plánu pro Evropu, díky kterému bude moci v příštích třech letech mobilizovat investice v hodnotě více než 315 miliard eur a dodat tak silný a cílený stimul do odvětví ekonomiky, která vytvářejí pracovní místa a zvyšují růst.

Další informace o investičním plánu pro Evropu

Investiční plán má pomoci odstranit překážky investic, zviditelnit investiční projekty a zajistit jim technickou pomoc a v neposlední řadě docílit účelnějšího využívání nových i stávajících finančních zdrojů.

Investiční příležitosti

Zvláštní pracovní skupina složená ze zástupců členských států, Komise a EIB připravila příklady investičních projektů a příležitostí z celé EU. Projekty najdete na seznamech níže. Ty byly zveřejněny výhradně pro informační účely.

Skutečnost, že je projekt uveden na některém z těchto seznamů, automaticky neznamená, že bude způsobilý pro financování ze strany EIB nebo Evropské komise – účelem seznamů je ilustrovat škálu projektů, které jsou pro investice k dispozici.

Komise kromě toho uskutečňuje řadu programů a zavádí řadu nástrojů, díky nimž je možné financovat investice využitím pákového efektu rozpočtu EU, a to jak na území Unie, tak mimo ni. Financování je poskytováno prostřednictvím mezinárodních finančních institucí, národních podpůrných bank, veřejných agentur členských států EU a pomocí specializovaných programů, které jsou zaměřeny například na malé a střední podniky nebo transevropské sítě.

K hlavním zúčastněným mezinárodním finančním institucím patří:

  • skupina Evropské investiční banky (EIB), včetně Evropského investičního fondu (EIF)
  • Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
  • Rozvojová banka Rady Evropy (CEB)

GŘ ECFIN zajišťuje nezbytnou koordinaci mezi Komisí, skupinou EIB a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a také má své zástupce v řídících orgánech těchto institucí.

Kromě toho provádí běžné operace na finančních trzích, které jsou spojeny s programy a jejich prováděním. V těchto operacích se pracuje se značnými mimorozpočtovými i rozpočtovými zdroji, a proto jejich provádění vyžaduje rozsáhlé specializované znalosti v oblasti financí a bankovnictví.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo