Sökväg

Samordning med EIB-gruppen och EBRD

Generaldirektoratet för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) har hand om EU-kommissionens kontakter med Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF).

EIB:s uppgift är att bidra till integrering, balanserad utveckling samt ekonomisk och social sammanhållning i EU. Det är GD Ekonomi och finans som formulerar EU-kommissionens hållning när EIB lägger fram sina strategiska riktlinjer. När EIB föreslår lån ska kommissionen yttra sig om huruvida förslagen ligger i linje med EU:s regler och strategier. GD Ekonomi och finans samordnar arbetet med dessa yttranden.

EIF är inriktat på att tillhandahålla riskkapital och garantiinstrument som ska bidra till utvecklingen av små och medelstora företag. GD Ekonomi och finans samordnar arbetet vid EIF och kommissionens övriga avdelningar i frågor om EU:s politikområden och lagstiftning.

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) är ett internationellt finansiellt institut som ska främja övergången till öppen marknadsekonomi. EBRD ska också stödja privata initiativ och entreprenörskap i länder från Centraleuropa till Centralasien. EBRD ägs av 61 länder (däribland samtliga EU-länder), EU och EIB. EU:s andel uppgår till 63 %. EBRD finansierar främst projekt som genomförs av privata företag, normalt i samarbete med andra, kommersiella låneinstitut. EBRD samarbetar också med den offentliga sektorn för att stödja privatisering, omstrukturering och förbättring av kommunala tjänster.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek