Navigacijska pot

Koordinacija s skupino Evropske investicijske banke ter Evropsko banko za obnovo in razvoj

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je odgovoren za odnose Komisije s skupino Evropske investicijske banke (EIB) in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD).

Skupino EIB sestavljata Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad.

Naloga Evropske investicijske banke je, da s financiranjem naložb prispeva k povezovanju, uravnoteženemu razvoju ter ekonomski in socialni koheziji EU. Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je odgovoren za oblikovanje stališča Komisije o strateški usmeritvi Evropske investicijske banke. Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve koordinira tudi pripravo mnenja Komisije o skladnosti predlogov za posojila EIB s pravili in politiko EU..

Evropski investicijski sklad je specializiran za zagotavljanje tveganega kapitala in jamstvaza razvoj malih in srednje velikih podjetij. Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve skrbi za koordinacijo med Evropskim investicijskim skladom in drugimi službami Komisije pri posameznih vprašanjih, ki se pojavljajo v zvezi s politiko in zakonodajo EU.

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je mednarodna finančna institucija, kispodbuja odprto tržno usmerjeno gospodarstvo ter zasebne in podjetniške pobude v državah od srednje Evrope do srednje Azije. Je v lasti 61 držav (vključno z vsemi državami članicami EU), Evropske skupnosti in Evropske investicijske banke. Evropska unija je lastnica skupno 63-odstotnega deleža te banke. Evropska banka za obnovo in razvoj zagotavlja sredstva za financiranje projektov, večinoma v zasebnih podjetjih in običajno skupaj z drugimi vodilnimi trgovinskimi partnerji. Za podpiranje privatizacije, prestrukturiranja in izboljšanja komunalnih storitev sodeluje tudi z javnimi partnerji.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo