Navigačný riadok

Koordinácia so skupinou EIB a EBOR

Medzi úlohy, ktoré vykonáva GR ECFIN, patrí aj riadenie vzťahov so skupinou Európskej investičnej banky (EIB) a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Skupinu EIB tvorí Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond (EIF).

Úlohou Európskej investičnej banky je prispievať prostredníctvom financovania investícií k integrácii, rovnomernému rozvoju a hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ. GR ECFIN je zodpovedné za zostavovanie stanovísk Komisie k strategickej orientácii EIB. GR ECFIN takisto koordinuje prípravu stanovísk Komisie k otázkam súladu s pravidlami EÚ a k politike návrhov poskytovania pôžičiek zo strany EIB.

Európsky investičný fond sa špecializuje na poskytovanie rizikového kapitálu a záručných nástrojov na rozvoj malých a stredných podnikov (MSP). GR ECFIN zabezpečuje náležitú koordináciu medzi EIF a ostatnými útvarmi Komisie, pokiaľ ide o špecifické otázky vyplývajúce zo vzťahu k politikám EÚ a právnym predpisom.

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej poslaním je podpora ekonomikám pri prechode k trhovému hospodárstvu a propagácia súkromných a podnikateľských iniciatív v krajinách ležiacich v oblasti od strednej Európy až po strednú Áziu. Medzi jej akcionárov patrí 61 krajín (vrátane všetkých členských štátov EÚ), Európske spoločenstvo a EIB. EÚ vlastní 63 % z celkového počtu akcií EBOR. Európska banka pre obnovu a rozvoj zabezpečuje financovanie projektov najmä pre súkromné podniky, obyčajne v spolupráci s ďalšími komerčnými partnermi, ktorí poskytujú pôžičky. Jej pôsobenie zahŕňa aj verejný sektor, kde s partnermi spolupracuje na podpore privatizácie, reštrukturalizácie a zlepšovania úrovne komunálnych služieb.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo