Cale de navigare

Coordonarea cu grupul BEI şi BERD

DG ECFIN este responsabilă cu relaţiile Comisiei cu Grupul Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Grupul BEI este constituit din Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Fondul European de Investiţii (FEI).

Sarcina Băncii Europene de Investiţii este de a contribui, prin finanţarea investiţiilor, la integrarea, dezvoltarea echilibrată şi coeziunea economică şi socială a Uniunii Europene. DG ECFIN este responsabilă cu formularea poziţiei Comisiei cu privire la orientarea strategică a BEI. De asemenea, DG ECFIN coordonează elaborarea opiniei Comisiei referitoare la conformitatea propunerilor de credite ale BEI cu normele şi politicile Uniunii Europene.

FEI este specializat în furnizarea capitalului de risc şi a instrumentelor de garantare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri). DG ECFIN asigură coordonarea adecvată dintre FEI şi alte servicii ale Comisiei pe probleme specifice legate de politicile şi legislaţia UE.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) este o instituţie financiară internaţională creată pentru a stimula tranziţia către economia de piaţă şi pentru a promova iniţiativele private şi antreprenoriale într-o gamă vastă de ţări, din Europa Centrală până în Asia Centrală. Pe lângă Comunitatea Europeană şi BEI, banca este proprietatea a 61 de ţări (incluzând toate statele membre ale UE). Uniunea Europeană deţine 63% din BERD. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare asigură , în special, finanţarea proiectelor pentru întreprinderile private, de obicei împreună cu alte instituţii partenere de creditare . De asemenea, colaborează cu instituţii publice pentru sprijinirea privatizării, restructurării şi îmbunătăţirea serviciilor municipale.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text