Ścieżka nawigacji

Koordynacja z Grupą EBI oraz EBOR

DG ECFIN odpowiada za stosunki Komisji z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Grupa EBI składa się z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

Zadaniem EBI jest przyczynianie się, poprzez finansowanie inwestycji, do integracji, zrównoważonego rozwoju oraz ekonomicznej i społecznej spójności UE. DG ECFIN jest odpowiedzialna za formułowanie stanowiska Komisji w sprawie strategicznej orientacji EBI. DG ECFIN koordynuje również przygotowywanie opinii Komisji na temat zgodności propozycji pożyczek EBI z unijnymi zasadami i politykami.

EFI specjalizuje się w dostarczaniu kapitału podwyższonego ryzyka (typu venture) oraz instrumentów gwarancyjnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). DG ECFIN zapewnia odpowiednią koordynację między EFI a innymi departamentami Komisji w zakresie konkretnych kwestii powstających w odniesieniu do polityk i ustawodawstwa UE.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRO) jest międzynarodową instytucją finansową, która wspiera proces przechodzenia ku otwartym gospodarkom rynkowym oraz inicjatywy osób prywatnych i przedsiębiorstw od Środkowej Europy po Środkową Azję. Należy on do 61 krajów (w tym również wszystkich państw członkowskich UE), Wspólnoty Europejskiej oraz EBI. Łączne udziały UE wynoszą 63%. EBOR zapewnia finansowanie projektów głównie dla prywatnych przedsiębiorstw, zwykle wspólnie z innymi partnerami udzielającymi pożyczek komercyjnych. Współpracuje on również z partnerami publicznymi, wspierając prywatyzację, restrukturyzację i poprawę usług gminnych.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst