Kruimelpad

Coördinatie met de EIB-groep en de EBWO

DG ECFIN verzorgt de betrekkingen van de Commissie met de Europese Investeringsbank (EIB-groep) en de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling (EBWO).

De EIB-groep bestaat uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF).

Het is de taak van de EIB om door de financiering van investeringen bij te dragen tot de integratie, de evenwichtige ontwikkeling en de economische en sociale cohesie van de EU. DG ECFIN formuleert het standpunt van de Commissie over de EIB-strategie. Het DG coördineert ook de voorbereiding van de beoordeling door de Commissie van de mate waarin voorstellen voor EIB-leningen voldoen aan de voorschriften en het beleid van de EU.

Het EIF is gespecialiseerd in het verstrekken van risicokapitaal en garantie-instrumenten voor de ontwikkeling van het MKB. DG ECFIN zorgt voor de coördinatie tussen het EIF en de andere diensten van de Commissie bij vraagstukken in verband met EU-beleid en –wetgeving.

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) is een internationale financiële instelling die de overgang naar een open markteconomie moet bevorderen en het particuliere initiatief en de ondernemingsgeest moet aanmoedigen. Deze bank is eigendom van 61 landen (waaronder alle EU-landen), de Europese Gemeenschap en de EIB. De EU bezit in totaal 63% van de aandelen. De EBWO verstrekt projectfinanciering, voornamelijk aan particuliere ondernemingen en doorgaans in samenwerking met commerciële leningverstrekkers. De EWBO werkt ook samen met partners uit de openbare sector om de privatisering, herstructurering en verbetering van gemeentelijke diensten te steunen.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter