Navigācijas ceļš

Sadarbības koordinācija ar EIB grupu un ERAB

ECFIN ĢD pārziņā ir Komisijas sadarbība ar Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupu un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB).

EIB grupā ietilpst Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Investīciju fonds (EIF).

EIB uzdevums ir sekmēt, izmantojot investīciju finansēšanas darbības, ES integrāciju, līdzsvarotu attīstību un ekonomisko un sociālo kohēziju. ECFIN ĢD atbild par Komisijas nostājas formulēšanu saistībā ar EIB stratēģisko virzību. ECFIN ĢD koordinē arī darbu nolūkā sagatavot Komisijas atzinumu par EIB ierosināto aizdevumu atbilstību ES noteikumiem un politikai.

EIF specializācija ir riska kapitāla un garantiju instrumentu nodrošināšana, lai sekmētu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstību. ECFIN ĢD gādā par EIF un citu Komisijas dienestu sadarbības koordināciju, risinot konkrētus, ar ES politiku un likumdošanu saistītus jautājumus.

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) ir starptautiska finanšu institūcija, kuras mērķis ir sekmēt pāreju uz brīvā tirgus ekonomiku un veicināt privātas un uzņēmējdarbības iniciatīvas reģionā no Centrālās Eiropas līdz Centrālajai Āzijai. ERAB akcionāri ir 61 valsts (ieskaitot visas ES dalībvalstis), Eiropas Kopiena un EIB. ES pavisam pieder 63 % bankas akciju. ERAB galvenokārt finansē privātu uzņēmumu projektus, parasti kopā ar citiem komerciāliem kreditoriem. Banka sadarbojas arī ar valsts sektora partneriem, atbalstot pašvaldību pakalpojumu privatizāciju, pārstrukturizāciju un uzlabošanu.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu