Naršymo kelias

Bendradarbiavimas su EIB grupe ir ERPB

ECFIN GD yra atsakingas už Komisijos ryšius su Europos investicijų banko (EIB) grupe ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB).

EIB grupę sudaro Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF).

EIB užduotis – finansuojant investicijas prisidėti prie ES integracijos, darnios plėtros ir ekonominės bei socialinės sanglaudos. ECFIN GD yra atsakingas už Komisijos pozicijos EIB strateginių krypčių klausimu formavimą. ECFIN GD taip pat koordinuoja Komisijos nuomonės dėl EIB paskolų pasiūlymų atitikties ES taisyklėms ir vykdomai politikai rengimo procesą.

EIF specializacija – teikti rizikos kapitalą ir garantijų priemones mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) plėtoti. ECFIN GD užtikrina tinkamą EIF ir kitų Komisijos padalinių darbo koordinavimą konkrečiais su ES politika ir teisės aktais susijusiais klausimais.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) yra tarptautinė finansų institucija, skirta skatinti perėjimą prie atviros į rinką orientuotos ekonomikos ir skatinti privačias bei verslo iniciatyvas įvairiose šalyse nuo Vidurio Europos iki Vidurio Azijos. Jis priklauso 61 šaliai (įskaitant visas ES valstybes nares), Europos bendrijai ir EIB. ES iš viso priklauso 63 % akcijų. ERPB daugiausia finansuoja privačių įmonių projektus, paprastai su kitais komerciniais kreditoriais. Jis taip pat bendradarbiauja su viešojo sektoriaus partneriais, siekdamas remti privatizavimą, restruktūrizavimą ir komunalinių paslaugų gerinimą.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą