Navigatsioonitee

Kooskõlastamine Euroopa Investeerimispanga grupi ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat vastutab komisjoni suhete eest Euroopa Investeerimispanga (EIB) grupi ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga (EBRD).

Euroopa Investeerimispanga gruppi kuuluvad Euroopa Investeerimispank (EIB) ja Euroopa Investeerimisfond (EIF).

EIB ülesanne on aidata investeeringute rahastamise kaudu kaasa ELi lõimumisele, tasakaalustatud arengule ja majandusliku ning sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamisele. Majanduse ja rahanduse peadirektoraadi ülesandeks on esitada komisjoni seisukoht EIB strateegiliste eesmärkide kohta. Samuti koordineerib majanduse ja rahanduse peadirektoraat komisjoni arvamuse koostamist EIB laenuettepanekute vastavuse kohta ELi eeskirjadele ja poliitikale.

EIF on spetsialiseerunud riskikapitali ja tagatisvahendite andmisele väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) arendamiseks. Majanduse ja rahanduse peadirektoraat tagab EIFi ja teiste komisjoni struktuuriüksuste tegevuse nõuetekohase koordineerimise ELi poliitika ja õigusaktidega seotud küsimustes.

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) on rahvusvaheline finantsinstitutsioon, mille eesmärk on soodustada üleminekut avatud turule orienteeritud majandusele ning edendada era- ja ettevõtlusalgatust Kesk-Euroopa riikidest Kesk-Aasia riikideni. Panga omanikeks on 61 riiki (sh kõik ELi liikmesriigid), Euroopa Ühendus ja EIB. ELile kuulub kokku 63% aktsiatest. EBRD rahastab peamiselt eraettevõtete projekte, tehes seda tavaliselt koos teiste laenuandjatega. Samuti teeb ta koostööd riigiasutustega munitsipaalteenuste erastamisel, ümberkorraldamisel ja täiustamisel.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem