Sti

Samordning med EIB-Gruppen og EBRD

GD ECFIN varetager Kommissionens forbindelser med Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) Gruppe og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

EIB-Gruppen består af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).

EIB har til opgave gennem finansiering af investeringer at bidrage til integration, afbalanceret udvikling og økonomisk og social samhørighed i EU. GD ECFIN har ansvaret for at udarbejde Kommissionens holdning til EIB's strategiske mål. GD ECFIN koordinerer også udarbejdelsen af Kommissionens udtalelse om, hvorvidt EIB's forslag til lån er i overensstemmelse med EU's regler og politikker.

EIF er specialiseret i at skaffe venturekapital og garantiinstrumenter til at udvikle små og mellemstore virksomheder (SMV'er). GD ECFIN sørger for passende koordinering mellem EIF og Kommissionens øvrige tjenestegrene i konkrete spørgsmål vedrørende EU's politik og lovgivning.

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) er en international finansiel institution, der skal fremme overgangen til åbne markedsorienterede økonomier og private initiativer og iværksætterinitiativer i lande fra Centraleuropa til Centralasien. EBRD ejes af 61 lande (bl.a. alle EU-landene) samt EU og EIB. EU tegner sig for i alt 63 % af andelene. EBRD finansierer projekter, primært for private virksomheder og normalt sammen med kommercielle långivere. EBRD samarbejder også med partnere fra den offentlige sektor for at understøtte privatiseringen, omstruktureringen og forbedringen af de kommunale serviceydelser.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst