Cesta

Koordinace se skupinou EIB a EBRD

GŘ ECFIN je pověřeno vztahy Komise se skupinou Evropské investiční banky (EIB) a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky (EIB) a Evropského investičního fondu (EIF).

Úkolem EIB je prostřednictvím financování investic přispívat k integraci, vyváženému rozvoji a hospodářské a sociální soudržnosti EU. GŘ ECFIN odpovídá za formulování postoje Komise ke strategickému zaměření EIB. GŘ ECFIN rovněž koordinuje vypracování stanoviska Komise k dodržování pravidel EU a politikám návrhů úvěrů EIB.

EIF se specializuje na poskytování rizikového kapitálu a záručních nástrojů k rozvoji malých a středních podniků. GŘ ECFIN zajišťuje náležitou koordinaci mezi EIF a útvary Komise s ohledem na zvláštní otázky v souvislosti s politikami a právními předpisy EU.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) je mezinárodní finanční instituce, která má podporovat přechod směrem k otevřeným, tržně orientovaným ekonomikám a prosazovat soukromé a podnikatelské iniciativy v zemích od střední Evropy po střední Asii. Vlastní ji 61 zemí (včetně všech členských států EU), Evropské společenství a EIB. EU drží celkem 63 % akcií. EBRD zajišťuje financování projektů zejména pro soukromé podniky, obvykle společně s dalšími partnery poskytujícími obchodní půjčky. Spolupracuje rovněž s partnery z veřejného sektoru při podpoře privatizace, restrukturalizace a zlepšení komunálních služeb.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo