Навигационна пътека

Координация с Групата на ЕИБ и с ЕБВР

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) отговаря за отношенията на Комисията с Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Групата на ЕИБ се състои от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Задачата на ЕИБ е да помага чрез финансиране на инвестициите за интеграцията, балансираното развитие и икономическото и социално сближаване на ЕС. ГД ECFIN отговаря за формулиране на позицията на Комисията по стратегическата ориентация на ЕИБ. Генералната дирекция координира също така подготовката на становището на Комисията относно спазването на правилата и политиките на ЕС от предложенията за заеми на ЕИБ.

ЕИФ се специализира в предоставянето на рисков капитал и гаранционни механизми за развитието на малките и средни предприятия (МСП). ГД ECFIN осигурява необходимата координация между ЕИФ и други отдели на Комисията по конкретни въпроси, възникващи във връзка с политиките и законодателството на ЕС.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е международна финансова институция, имаща за цел да подпомага прехода към отворени пазарни икономики и да насърчава частната и предприемаческа инициатива в страните от Централна Европа до Централна Азия. Тя е собственост на 61 страни (включително всички държави-членки на ЕС), Европейската общност и ЕИБ. Общият дял, притежаван от ЕС, е 63%. ЕБВР предоставя средства за финансиране на проекти предимно за частни предприятия, обикновено заедно с други търговски заемодатели. Тя работи съвместно с публични партньори в подкрепа на приватизацията, преструктурирането и подобряването на общинските услуги.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта