Sökväg

Varför inträffade krisen?

Varför inträffade krisen?

Skuldkrisen i EU utlöstes av händelser i den amerikanska banksekton.

När den amerikanska ekonomin började gå sämre kunde amerikanska husägare med höga lån inte längre betala dem och banker över hela världen med investeringar kopplade till bostadslånen började att förlora pengar.

USA:s fjärde största investeringsbank, Lehman brothers, gick omkull på grund av sina dåliga investeringar, och andra banker och investerare som Lehman gjort affärer med blev rädda.

Rädslan för fler bankkonkurser gjorde att banker och investerare blev extremt försiktiga. De slutade låna ut till varandra och de finansinstitut som var beroende av sådana lån drevs mot ruinens brant.

Banker i EU som hade gjort stora investeringar i den amerikanska bolånemarknaden drabbades hårt. Regeringarna i många medlemsländer, till exempel Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Danmark, Nederländerna och Belgien, fick rädda sina konkurrshotade banker. Men priset de fick betala för sina räddningspaket blev högt. I Irland gick staten nästan i konkurs och de andra EU-länderna fick hjälpa till med ekonomiskt stöd.

Under 2009 gick EU in i en lågkonjunktur och det problem som startade i bankvärlden påverkade länderna mer och mer. Marknaderna började oroa sig för att vissa länder inte skulle ha råd att rädda sina banker.

Investerarna började skärskåda ländernas finanser. Grekland blev särskilt hårt granskat eftersom ekonomin var i dåligt skick och flera regeringar i rad hade skapat en statsskuld som var dubbelt så stor som landets BNP.

Hotet mot bankerna innebar att tillståndet i ländernas statsfinanser blev viktigare än någonsin.

Regeringarna hade vant sig vid att kunna låna stora belopp varje år för att finansiera sin verksamhet och hade samlat på sig stora skulder. Nu upptäckte man plötsligt att marknaden inte ville låna ut till dem längre.

Det som startade som en bankkris hade blivit en skuldkris.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek