Navigointipolku

Miksi kriisi tapahtui?

Miksi kriisi tapahtui?

EU:n velkakriisin käynnistivät alun perin Yhdysvaltojen pankkialan tapahtumat.

Yhdysvaltojen talouden hidastuminen johti siihen, että ylivelkaantuneet talonomistajat eivät enää pystyneet maksamaan asuntolainojaan. Näihin asuntolainoihin investoineet pankit eri puolilla maailmaa alkoivat samaan aikaan menettää rahaa.

Yhdysvaltojen neljänneksi suurin sijoituspankki, Lehman Brothers, joutui tappiollisten sijoitustensa vuoksi konkurssiin, mikä pelästytti sen kanssa liiketoimintaa harjoittaneet pankit ja sijoittajat.

Pelko siitä, että muutkin pankit joutuisivat vakaviin vaikeuksiin tai konkurssiin, sai sijoittajat ja pankit ryhtymään äärimmäisiin varotoimiin. Pankit eivät enää lainanneet rahaa toisilleen, mikä ajoi lainoituksesta riippuvaiset toimijat vararikon partaalle.

Kriisi iski voimalla Yhdysvaltojen asuntolainamarkkinoihin suursijoituksia tehneisiin EU:n pankkeihin. EU-maiden hallitukset yrittivät estää pankkeja joutumasta vararikkoon muun muassa Saksassa, Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Tanskassa, Alankomaissa ja Belgiassa. Pankkien pelastaminen kävi kuitenkin erittäin kalliiksi. Irlanti ajautui konkurssin partaalle, mikä sai muut EU-maat tulemaan hätiin ja myöntämään sille taloudellista tukea.

Euroopan talouden luisuessa taantumaan vuonna 2009 pankkien ongelmista alkoi yhä enemmän tulla valtioiden ongelmia. Markkinoilla kasvoi huoli siitä, että vaikeuksiin joutuneiden pankkien pelastamiskustannukset olisivat joillekin maille liian suuret.

Sijoittajat alkoivatkin tutkia entistä tarkemmin eri EU-maiden julkisen talouden tilaa. Markkinoiden erityistarkkailuun joutui etenkin Kreikka, jonka talous oli erittäin huonossa kunnossa. Eri hallitukset olivat kasvattaneet velkavuoren, joka oli lähes kaksinkertainen suhteessa maan talouden kokoon.

Pankkikonkurssien uhka merkitsi sitä, että julkisen talouden kunto nousi tärkeämmäksi tekijäksi kuin koskaan ennen.

Sellaiset hallitukset, jotka olivat tottuneet lainaamaan vuosittain suuria määriä talousarvionsa rahoittamiseksi ja joille oli näin kertynyt erittäin paljon julkista velkaa, havaitsivat yhtäkkiä, että markkinat eivät olleetkaan halukkaita jatkamaan lainanantoa.

Pankkikriisistä oli näin kehittynyt valtionvelkakriisi.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä