Cale de navigare

Reacția la criza financiară

Responding to the financial crisis

Pentru a evita colapsul complet al sistemului bancar, guvernele europene au sărit în ajutorul băncilor lor, acordându-le de urgenţă ajutoare la un nivel fără precedent. 1,6 trilioane de euro, adică echivalentul a 13 % din PIB-ul anual al UE, s-au distribuit între 2008 şi 2011.

UE a lansat şi un program de redresare la nivel european, pentru a salva locurile de muncă şi protecţia socială şi pentru a sprijini investiţiile. S-a evitat astfel panica bancară şi economiile europenilor au fost protejate.

Euro şi-a menţinut în mare parte valoarea şi a protejat cu succes ţările din zona euro de cele mai grave efecte ale crizei economice, oferind companiilor din UE un teren de activitate stabil pentru comerţ internaţional şi investiţii. Însă efortul necesar a fost uriaş, cea mai mare parte a banilor provenind din împrumuturi.

Criza economică şi financiară a demonstrat că sistemul bancar european este vulnerabil. O problemă apărută la o bancă poate contamina rapid alte instituţii financiare, afectând deponenţii, investiţiile şi economia în general. Prin urmare, UE şi statele membre au luat măsuri care vizează consolidarea mecanismelor de supraveghere a sectorului financiar. Reformele adoptate au condus, printre altele, la instituirea, în 2011, a trei organisme europene de supraveghere.

  • Autoritatea Bancară Europeană (ABE) răspunde de monitorizarea băncilor, inclusiv de supravegherea recapitalizării băncilor.
  • Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) răspunde de supravegherea piețelor de capital și supraveghează în mod direct agențiile de rating de credit și registrele de tranzacții. 
  • Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) răspunde de monitorizarea sectorului asigurărilor.

Rolul acestora este de a contribui la coordonarea activităţii autorităţilor de reglementare din statele membre şi de a garanta buna aplicare a cerinţelor UE. Supravegherea financiară europeană a fost intensificată, urmărind ca băncile să fie optim capitalizate, să acţioneze responsabil şi să poată credita companiile şi cetăţenii.

Sunt primii paşi către o uniune bancară, prin care se protejează depozitele cetăţenilor şi se evită ca eşecul băncilor să-i afecteze pe contribuabili. Uniunea bancară vine în mod natural în completarea uniunii economice și monetare. Aceasta permite remedierea punctelor slabe evidențiate de criză.

În curând, toate băncile din țările care utilizează moneda euro vor raporta unei autorități comune de supraveghere, și anume Băncii Centrale Europene. Mai mult, deciziile privind băncile în dificultate majoră vor fi luate la nivel central, respectând norme concepute pentru a minimiza costul suportat de contribuabili. Conturile de economii vor fi protejate mai bine.

Aceste măsuri, alături de alte aproape 30 de acțiuni, sunt modalitatea prin care UE încearcă să construiască un sector financiar mai eficient, bazat pe bănci mai rezistente și mai puternice și pe reglementări și activități de supraveghere mai solide.

În calitate de autoritate independentă în materie de politică monetară, Banca Centrală Europeană (BCE) a avut un rol important în limitarea efectelor crizei, aplicând politici inovatoare. Decizia sa de a acorda băncilor împrumuturile de care aveau nevoie cu o dobândă mică,  pe termen de până la trei ani, a calmat piețele, deoarece a oferit garanția că băncile respective își pot acoperi nevoile pe termen scurt.

La un moment dat, piețele deveniseră atât de disfuncționale încât solicitau dobânzi nejustificat de mari pentru împrumuturile acordate guvernelor. De aceea, BCE a formulat programul de tranzacții monetare definitive (TMD), angajându-se să cumpere, la prețuri rezonabile, obligațiunile guvernamentale ale țărilor aflate în dificultate, cu condiția ca guvernele în cauză să se angajeze să aplice un program de reforme economice, în colaborare cu fondul de asistență al zonei euro, Mecanismul european de stabilitate.

Deși nicio țară nu a solicitat utilizarea programului TMD, simpla sa existență a calmat piețele financiare.

Află mai multe detalii

 

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text