Navigációs útvonal

Lépések a pénzügyi válság leküzdésére

Responding to the financial crisis

Hogy megelőzzék a bankrendszer teljes összeomlását, az európai kormányok minden korábbinál nagyobb mértékű támogatással siettek a bankok segítségére. 1.6 milliárd eurót, vagyis az EU éves GDP-jének 13%  költötték erre a célra 2008 és 2011 között.

Az EU összeurópai válságkezelő programot indított a munkahelyek és a szociális biztonság védelmére, és a gazdasági beruházások támogatására. Így elkerülték a bankpánikot, és megvédték az európaiak megtakarításait.

Az euró nagyjából megtartotta értékét, és sikeresen megóvta az eurózóna országait a gazdasági válság legrosszabb hatásaitól. Stabil hátteret biztosított az uniós cégeknek a nemzetközi kereskedelemhez és befektetéshez. De a válságkezelésnek ára volt, hiszen az összeg nagy részét kölcsönből fedezték.

A gazdasági és pénzügyi válság során nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Unió bankrendszere sérülékeny a sokkhatásokkal szemben. A bajba jutott bankok rövid időn belül másokat is magukkal ránthatnak, aminek a betétesek és a befektetők mellett a gazdaság egésze is kárát látja.

Ennek fényében az EU és az uniós tagállamok lépéseket tettek a pénzügyi ágazat felügyeletének megerősítéséért. A válságkezelési reformok  keretében az EU a tavalyi év során életre hívott három európai felügyeleti szervet, melyek a tagállami szabályozó hatóságok munkájának összehangolását és az uniós szintű szabályok következetes végrehajtását hivatottak elősegíteni.

  • Az Európai Bankhatóság (EBH) – a bankok felügyeletével, többek között a bankok feltőkésítésének felügyeletével foglalkozik,
  • az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) – a tőkepiacok felügyeletével foglalkozik, és közvetlen felügyeletet gyakorol a hitelminősítő intézetek és a kereskedési adattárak vonatkozásában, valamint
  • az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) – biztosítási felügyelettel foglalkozik.

Másodszor, erősítik az európai pénzügyi felügyeletet, biztosítva a bankok tőkemegfelelését, felelőségteljes működését, és ezáltal az üzleti- és magánszféra hitelellátottságát. Ez egyengeti az utat a bankunió felé. Ennek célja a lakossági bankbetétek megóvása, illetve az, hogy ne az adófizetők járjanak rosszul bankcsőd esetén.

A bankunió a gazdasági és monetáris uniós természetes kiegészítése, és a válság által feltárt hiányosságokat hivatott kezelni. Hamarosan az eurót használó valamennyi ország bankjai egyetlen közös szerv, az Európai Központi Bank felügyelete alá fognak tartozni. Ezenkívül a bajba jutott bankok kezelésével kapcsolatos döntések meghozatalára is központilag fog sor kerülni, azokkal a közös szabályokkal összhangban, amelyek az adófizetők ilyen irányú költségeit hivatottak minimálisra csökkenteni. A betétesek védelme Európa-szerte javulni fog. Ezek mellett az EU csaknem 30 további intézkedéssel munkálkodik azon, hogy eredményesebb pénzügyi ágazatot építsen ki, amely erősebb, ellenállóbb bankokon és szigorúbb szabályozáson és felügyeleten alapul.

Az Európai Központi Bank az euróövezet független monetáris hatóságaként fontos szerepet játszott a válság innovatív stratégiákkal történő megfékezésében. Amikor az intézmény úgy döntött, hogy kedvező kamattal hitelt nyújt a bankoknak, akár három évre is, és annyit, amennyire azoknak szükségük van, ezzel biztosítta azt, hogy a bankok fedezni tudják rövid távú szükségleteiket, ami hozzájárult a piacok megnyugtatásához. Amikor a pénzügyi piacok annyira működésképtelenné váltak, hogy ésszerűtlenül magas kamatokat kértek a kormányoknak nyújtandó hitelekért, az EKB kidolgozta a „végleges értékpapír-adásvételi művelet” (OMT) programot. Ennek keretében ígéretet tett arra, hogy kötvényeket vásárol a bajba jutott kormányoktól, ésszerű kamatot biztosítva számukra. Az ezzel a lehetőséggel élni kívánó kormányoknak vállalniuk kellett, hogy az euróövezet segítségnyújtó alapja, az Európai Stabilitási Mechanizmus segítségével gazdasági reformprogramot hajtanak végre.

Noha egyetlen ország sem kérte az OMT-program alkalmazását, a program puszta léte is hozzájárult a pénzügyi piacok megnyugtatásához.

További tudnivalók

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése