Sökväg

Hjälp till krisdrabbade länder

Hjälp till krisdrabbade länder

EU-länderna ha gjort en kraftsamling och skapat världens största fonder för finansiellt stöd. Genom att samarbeta hjälper EU-kommissionen, Internationella valutafonden (IMF) och Europeiska centralbanken (ECB) länder i svårigheter att utforma stödprogram för att stabilisera svaga ekonomier och ta itu med djupgående ekonomiska problem.

Här kan du läsa mer

Grekland

När de internationella investerarna slutade låna ut pengar till Grekland såsom landet hade vant sig vid, gick euroområdets finansministrar och IMF samman. Den 2 maj 2010 satte man av 110 miljarder euro till den grekiska regeringen som stöd för reformer som skulle sanera ekonomin. Pengarna kom till en del från Greklands samarbetspartner i euroområdet (80 miljarder euro). EU-kommissionen betalade ut stödet i omgångar mellan maj 2010 och juni 2013, allteftersom Grekland genomförde de utlovade reformerna.  

Den 4 mars 2012 godkände euroområdets finansministrar och IMF en andra omgång med ekonomiskt stöd till Grekland. Stödet uppgick denna gång till 164,5 miljarder euro, varav euroländerna stod för 144,7 miljarder euro via den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, en räddningsfond som startades i augusti 2010. Man kom också överens med investerarna om att skriva av nästan 200 miljarder euro av Greklands enorma skuldbörda.

Lånen betalas ut i omgångar mellan mars 2012 och december 2014, parallellt med att Grekland slutför sitt reformarbete som är avgörande för landets ekonomi.

I november 2012 kom euroområdets finansministrar och IMF överens om att hjälpa landet ytterligare genom att sänka räntorna och förlänga återbetalningstiden.

Irland

Mellan december 2010 och december 2013 lånade EU:s räddningsfonder, IMF, Storbritannien, Sverige och Danmark ut 85 miljarder euro till Irland. Pengarna behövdes för att landet skulle kunna få ordning på sina finanser och hjälpa ekonomin efter det att några av landets största banker hade gått omkull.

Irland genomförde omfattande reformer för att sanera de offentliga finanserna och få fart på sin ekonomi, och det lönade sig. I januari 2014 blev Irland det första eurolandet att lämna programmet för makroekonomiskt stöd. Landet behöver inte längre internationellt stöd och ekonomin ska enligt prognoserna växa med 1,8 procent 2014 och bytesbalansen visar ett överskott på 6,8 procent.

Portugal

När investerarna började begära högre och högre avkastning för att låna ut till länderna, hade Portagal inte längre råd. Den 17 maj 2011 beslutade EU-ländernas finansministrar och IMF att låna Portugal 78 miljarder euro. Landet behövde pengarna för att finansiera sitt budgetunderskott, betala av på statsskulden, hjälpa banksektorn och finansiera reformer för tillväxt och fler jobb. Hittills har 71 miljarder euro betalats ut till Portugal och återstoden betalas ut i mitten på 2014. Trots de stora problemen har reformerna i Portugal lett till förbättrade statsfinanser och en återhämtning i ekonomin. Den portugisiska regeringen lyckades få ett budgetöverskott förra året och ekonomin förväntas växa igen i år.

Spanien

En fastighetbubbla som sprack gjorde att låntagarna hade miljarder euro i lån som de inte kunde betala tillbaka till den spanska banksektorn. Euroländerna använde sina fonder för finansiellt stöd – Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen – för att hjälpa Spanien att finansiera insatser för banksektorn. Man satte av 100 miljarder euro i lån som betalades ut mellan juli 2012 och december 2013. Med stödet från EU och råd från IMF har Spanien sett till att dess livskraftiga banker fått tillräckligt med pengar för att kunna låna ut igen. De banker som inte hade någon framtid har man avvecklat.

Cypern

Den djupa recessionen i Grekland drabbade Cypern och man råkade ut för olycka vid en stor kraftstation. Landet var dessutom sårbart på grund av sin alltför stora banksektor. Därför blev Cypern tvunget att be de andra euroländerna om hjälp. Den 24 april 2012 kom regeringarna i euroländerna och IMF överens om att låna ut 10 miljarder euro till Cypern. Landet skulle använda pengarna till att omstrukturera banksektorn, sanera sina offentliga finanser och investera i en mer balanserad och livskraftig ekonomi. Pengarna kommer till största delen (9 miljarder euro) från Europeiska stabilitetsmekanismen, euroområdets räddningsfond. De betalas ut i omgångar fram till 2016 i takt med att reformerna genomförs.

Utanför euroområdet

EU ger också finansiellt stöd till länder utanför euroområdet via programmet för betalningsbalansstöd som har en budget på 50 miljarder euro. Totalt sett har 16 miljarder euro delats ut till tre länder: UngernRumänien och Lettland (innan landet införde euron som valuta). 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek