Navigačný riadok

Pomoc krajinám v núdzi

Pomoc krajinám v núdzi

Krajiny EÚ spojili sily, aby vytvorili najväčšie fondy finančnej pomoci na svete. Vďaka spolupráci môžu Európska komisia, Medzinárodný menový fond a Európska centrálna banka pomôcť vládam krajín, ktoré čelia finančným ťažkostiam, vypracovať programy pomoci na stabilizáciu zraniteľných hospodárstiev a vyriešenie hlboko zakorenených hospodárskych problémov.

Viac informácií

Grécko

Keď medzinárodní investori prestali poskytovať gréckej vláde finančné prostriedky, od ktorých bola závislá, ministri financií eurozóny sa spojili s Medzinárodným menovým fondom (MMF). 2. mája 2010 bolo vyčlenených 110 miliárd EUR na podporu gréckej vlády pri vykonávaní reforiem na obnovu gréckeho hospodárstva. Európska komisia vyplatila Grécku túto sumu, z ktorej 80 miliárd EUR pochádzalo od krajín eurozóny, v tranžiach v období od mája 2010 do júna 2013 na základe úspešnej implementácie sľúbených reforiem.  

Ministri financií eurozóny a predstavitelia MMF 14. marca 2012 schválili druhé kolo hospodárskej pomoci Grécku v celkovej hodnote 164,5 miliardy EUR. Príspevok krajín eurozóny tentokrát predstavoval 144,7 miliardy EUR vyčlenených prostredníctvom Európskeho nástroja finančnej stability – záchranného fondu, ktorý začal fungovať v auguste 2010. Zároveň sa dosiahla dohoda s finančnými investormi o znížení dlhového zaťaženia Grécka o takmer 200 miliárd EUR.

Vyplatenie finančných prostriedkov bolo rozdelené na tranže, ktoré sa majú zaplatiť od marca 2012 do decembra 2014, súbežne s realizáciou reforiem, ktoré sú nevyhnutné na oživenie hospodárstva Grécka.

V novembri 2012 ministri financií eurozóny a predstavitelia MMF schválili ďalšiu pomoc Grécku, ktorá spočívala v znížení nákladov na úvery a predĺžení obdobia ich splatnosti.

Írsko

Írsko získalo v období od decembra 2010 do decembra 2013 pôžičku vo výške 85 miliárd EUR z prostriedkov záchranných fondov Únie, Medzinárodného menového fondu, Spojeného kráľovstva, Švédska a Dánska. Tieto peniaze boli určené na obnovenie írskych verejných financií a ozdravenie hospodárstva po kolapse jeho najväčších bánk.

Zásadné reformy Írska na obnovenie verejných financií a oživenie hospodárstva priniesli ovocie. V januári 2014 sa Írsko stalo prvou krajinou eurozóny, ktorá úspešne zavŕšila program makroekonomických úprav. Už nie je závislé od medzinárodnej finančnej pomoci a očakáva sa, že jeho hospodárstvo porastie v roku 2014 o 4,6 % s prebytkom bežného účtu na úrovni 5,5 %.

Portugalsko

Keď finanční investori začali od vlád jednotlivých štátov požadovať neprimerane vysoké výnosy z pôžičiek, Portugalsko sa ocitlo v situácii, keď nebolo schopné ďalej splácať. Európski ministri financií a predstavitelia MMF 17. mája 2011 schválili pôžičku pre Portugalsko vo výške 78 miliárd EUR. Tieto prostriedky boli určené na financovanie rozpočtového deficitu Portugalska, zníženie vládnych dlhov, ozdravenie bankového sektora a financovanie reforiem zameraných na stimuláciu hospodárskeho rastu a tvorbu pracovných miest. Portugalsko už dostalo viac ako 71 miliárd EUR, pričom zvyšok by mal byť pridelený do polovice roka 2014. Reformy napriek zložitej situácii výrazným spôsobom zlepšili stav verejných financií a portugalského hospodárstva. Portugalská vláda dosiahla minulý rok rozpočtový prebytok a hospodárstvo by malo tento rok opäť začať rásť.

Španielsko

Prasknutie realitnej bubliny spôsobilo, že španielsky bankový sektor mal miliardy eur v úveroch, ktoré už dlžníci neboli schopní splácať. Krajiny eurozóny prostredníctvom svojich fondov finančnej pomoci, Európskeho nástroja finančnej stability a Európskeho mechanizmu pre stabilitu vyčlenili 100 miliárd EUR vo forme pôžičiek, ktoré boli určené na ozdravenie španielskeho bankového sektora a vyplatené v období od júla 2012 do decembra 2013. Vďaka pomoci európskych krajín a poradenstvu zo strany Medzinárodného menového fondu získalo Španielsko pre svoje životaschopné banky dostatok peňazí, aby mohli opäť začať poskytovať úvery a aby mohlo bezpečne ukončiť činnosť bánk, ktoré nemali žiadnu budúcnosť.

Cyprus

Ťažká recesia v Grécku, výbuch, ktorý poškodil najväčšiu elektráreň, a zraniteľnosť krajiny v dôsledku neprimerane veľkého bankového sektora doviedli Cyprus k tomu, aby svoje partnerské krajiny požiadal o pomoc. Ministri financií eurozóny a predstavitelia MMF sa 24. apríla 2012 dohodli na poskytnutí pôžičky pre Cyprus vo výške 10 miliárd EUR. Tieto financie sú určené na reštrukturalizáciu bankového sektora, zavedenie reforiem v oblasti verejných financií a investície do vyváženejšieho a zdravšieho hospodárstva. Pôžička, z ktorej 9 miliárd EUR pochádza z prostriedkov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, sa bude vyplácať v tranžiach do roku 2016 súbežne s prebiehajúcimi reformami.

Krajiny mimo eurozóny

EÚ poskytuje finančnú pomoc aj krajinám, ktoré nie sú súčasťou eurozóny. Na tento účel vytvorila európsky fond pomoci pre platobnú bilanciu s rozpočtom 50 miliárd EUR. Z tohto fondu sa celkovo vyplatilo 16 miliárd EUR týmto trom krajinám: MaďarskuRumunsku a Lotyšsku predtým, ako prijalo euro. 

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo