Navigointipolku

Vaikeuksissa olevien maiden auttaminen

Vaikeuksissa olevien maiden auttaminen

EU-maat ovat koonneet voimansa ja luoneet maailman suurimmat rahoitustukirahastot. Euroopan komissio, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja Euroopan keskuspankki auttavat vaikeuksiin joutuneita valtioita laatimaan rahoitustukiohjelmia heikentyneiden talouksiensa vakauttamiseksi ja syvään juurtuneiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Lue tarkemmin

Kreikka

Kun kansainväliset sijoittajat lopettivat Kreikalle suunnatun lainanannon, josta maan hallitukset ja talousarviot olivat tulleet riippuvaisiksi, euroalueen valtiovarainministerit ja Kansainvälinen valuuttarahasto yhdistivät voimansa Kreikan auttamiseksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä 2.5.2010 varattiin 110 miljardia euroa Kreikalle suunnattuun tukeen, joka oli tarkoitettu maan taloutta elvyttävien uudistusten toteuttamiseen. Euroalueen jäsenvaltioiden osuus tästä rahoituksesta oli 80 miljardia euroa. Euroopan komissio maksoi varoja erissä toukokuun 2010 ja kesäkuun 2013 välisenä aikana. Kunkin erän maksamisen ehtona oli, että Kreikka oli toteuttanut luvatut uudistukset.  

Euroalueen valtiovarainministerit ja IMF hyväksyivät 14.3.2012 Kreikan toisen tukipaketin, jonka suuruus oli 164,5 miljardia euroa. Tällä kertaa euroalueen jäsenvaltioiden osuus rahoituksesta oli 144,7 miljardia euroa. Tuki maksettiin elokuussa 2010 perustetun euroalueen valtioiden pelastusrahaston eli Euroopan rahoitusvakausvälineen kautta. Sijoittajien kanssa saatiin myös järjesteltyä sopimus Kreikkaa kuristavan velkataakan pienentämiseksi lähes 200 miljardilla eurolla.

Uuden tukipaketin maksuerät jaettiin maaliskuun 2012 ja joulukuun 2014 välille. Ne maksetaan sitä mukaa kuin Kreikka saa talouden elpymisen kannalta välttämättömät uudistukset toteutettua.

Marraskuussa 2010 euroalueen valtiovarainministerit ja IMF sopivat siitä, että Kreikan saamaa apua täydennetään alentamalla lainakustannuksia, mikä toteutetaan lykkäämällä korkojen maksua ja pidentämällä laina-aikoja.

Irlanti

Euroalueen pelastusrahastot, Kansainvälinen valuuttarahasto, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi ja Tanska lainasivat Irlannille joulukuun 2010 ja joulukuun 2013 välisenä aikana 85 miljardia euroa, jotka oli tarkoitettu Irlannin julkisen ja yksityisen talouden elvyttämiseen maan suurimpien pankkien romahtamisen jälkeen.

Irlannin tuntuvat uudistukset julkistalouden tervehdyttämiseksi ja talouskehityksen vauhdittamiseksi ovat tuottaneet tulosta. Irlanti oli tammikuussa 2014 ensimmäinen euroalueen maa, joka onnistui irrottautumaan makrotaloudellisesta rahoitustukiohjelmasta. Irlanti ei ole enää riippuvainen kansainvälisestä rahoitustuesta, ja sen talouden odotetaan kasvavan 1,8 prosenttia vuonna 2014. Vaihtotaseen ylijäämän ennustetaan kasvavan 6,8 prosenttiin.

Portugali

Kun sijoittajat alkoivat vaatia valtionlainoista yhä korkeampia tuottoja, Portugali ei enää pystynyt lainaamaan rahoitusmarkkinoilta. EU:n valtiovarainministerit ja IMF sopivat 17.5.2011 Portugalille myönnettävästä 78 miljardin euron lainasta, joka oli tarkoitettu julkisen talouden alijäämän rahoittamiseen, valtionvelan vähentämiseen, pankkialan korjaustoimenpiteisiin ja rakenneuudistuksiin, joilla edistetään kasvua ja työpaikkojen luomista. Portugali on jo saanut yli 71 miljardia euroa rahoitustukea, ja paketin loppuosa on tarkoitus maksaa vuoden 2014 puoliväliin mennessä. Portugalin taloudellinen tilanne on erittäin haastava. Toteutetut uudistukset ovat siitä huolimatta huomattavasti parantaneet maan rahoitusasemaa sekä julkisen ja yksityisen talouden tilaa. Portugalin hallitus onnistui saamaan budjettinsa ylijäämäiseksi viime vuonna. Talouskasvun ennakoidaan alkavan uudelleen tämän vuoden kuluessa.

Espanja

Espanjan kiinteistökuplan puhkeaminen jätti pankkien tileille miljardien eurojen suuruiset asunto- ja kiinteistölainat, joita velalliset eivät enää pystyneet maksamaan. Euroalueen maat käyttivät rahoitustukirahastojaan, Euroopan rahoitusvakausvälinettä ja Euroopan vakausmekanismia, auttaakseen Espanjaa sen vaikeuksiin joutuneen pankkialan korjaustoimissa. Espanjaa varten varattiin 100 miljardia euroa lainarahoitusta, joka maksettiin heinäkuun 2012 ja joulukuun 2013 välisenä aikana. EU-maiden tuki ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta saadut neuvot auttoivat Espanjaa varmistamaan, että elinkelpoiset pankit saivat riittävästi rahoitusta luotonannon jatkamiseksi. Samalla elinkelvottomiksi osoittautuneet pankit voitiin sulkea hallitusti.

Kypros

Kyproksen talous suistui kriisiin Kreikan syvän taantuman ja tärkeän voimalaitoksen tuhoutumisen vuoksi. Saarivaltion talouden haavoittuvuutta lisäsi entisestään riippuvuus ylisuureksi kasvaneesta pankkisektorista. Kriisin kärjistyessä Kypros pyysi apua euroalueen muilta jäsenvaltioilta. Euroalueen valtiot ja Kansainvälinen valuuttarahasto päättivät 24.4.2012 myöntää Kyprokselle 10 miljardin euron lainan. Rahoitus on tarkoitettu Kyproksen pankkialan rakenteiden uudistamiseen, julkisen talouden vakauttamiseen ja investointeihin entistä tasapainoisempaan ja terveemmälle pohjalle rakentuvaan talouteen. Rahoituksesta 9 miljardia euroa maksetaan Euroopan vakausmekanismin kautta. Lainarahoitus jatkuu vuoteen 2016 asti ja sitä maksetaan erissä sitä mukaa kuin Kypros toteuttaa tarvittavat uudistukset.

Euroalueen ulkopuoliset maat

EU antaa rahoitustukea myös euroalueen ulkopuolisille maille maksutasetukiohjelmansa kautta. Maksutasetukea on käytettävissä 50 miljardia euroa. Sitä on maksettu yhteensä 16 miljardia euroa seuraaville maille: UnkariRomania ja Latvia (ennen kuin se otti euron käyttöön). 

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä