Sökväg

Så fungerar ekonomin i EU

Européerna får allt färre barn och lever längre. Följden blir att andelen äldre ökar i förhållande till den yngre, arbetande befolkningen. För samhället och de offentliga finanserna är den här utvecklingen en utmaning som vi måste förbereda oss inför.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek