Sökväg

Så fungerar ekonomin i EU

Euron har skapat många nya möjligheter för allmänheten och näringslivet. Krisen visar dock att vi måste samordna finanspolitiken bättre för att dra full nytta av den gemensamma valutan. Ordförandena för de fem institutioner som övervakar euron har en vision om hur man ska fullborda EU:s ekonomiska och monetära union.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek