Navigačný riadok

Úvod do európskeho hospodárstva

Dane sa môžu používať aj na iné účely ako len na financovanie verejných služieb; môže sa nimi podporovať hospodársky rast, zamestnanosť, investície, hospodárska konkurencieschopnosť a sociálna spravodlivosť. Podrobnejšie informácie o tom, ako Európska komisia podporuje inteligentnejšie zdaňovanie.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo