Ścieżka nawigacji

Gospodarka europejska – najważniejsze informacje

Unia gospodarcza i walutowa

Unia gospodarcza i walutowa

Unia gospodarcza i walutowa to historycznie ważny projekt mający na celu stworzenie wspólnej gospodarki europejskiej, która byłaby większa niż suma gospodarek poszczególnych krajów. Stosowanie euro jako waluty krajowej daje poszczególnym krajom nowe możliwości gospodarcze w oparciu o wspólne zasady. Więcej informacji

Gospodarki europejskie

Gospodarki europejskie

Komisja Europejska ściśle monitoruje sytuację gospodarczą w całej Europie. Pomaga rządom poszczególnych krajów koordynować ich działania na rzecz osiągnięcia wspólnych celów oraz dokonuje wiarygodnej i niezależnej oceny strategii krajowych. Więcej informacji:

Unia gospodarcza i walutowa

Kryzys finansowy i gospodarczy

Europa powoli wychodzi z najpoważniejszego kryzysu gospodarczego od czasu wielkiego kryzysu w 1929 r. W tym celu utworzono nowe wspólne instytucje oraz wzmocniono wspólną odpowiedzialność i solidarność. Dlaczego doszło do kryzysu i jak zareagowała na niego Europa?

Aktualne tematy gospodarcze

Aktualne tematy

Światowa gospodarka wciąż ewoluuje, a społeczeństwo europejskie starzeje się. Musimy dostosować się do zmian i w przyszłości stworzyć prężną i zrównoważoną gospodarkę, która zapewni dobrej jakości miejsca pracy oraz będzie nieustannie dążyć do poprawy stopy życiowej społeczeństwa.  Działania UE w tej dziedzinie:

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst